LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
2019
  • Leidiniai
VEIKSMINGO POLICIJOS IR KITŲ SUINTERESUOTŲ INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMO LINK: SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO, PAGALBOS IR PREVENCIJOS MODELIS

Tyrimo tikslas buvo įvertinus smurto artimoje aplinkoje atpažinimo, pagalbos teikimo mechanizmus, egzistuojančias tarpinstitucinio bendradarbiavimo praktikas sukurti ir pasiūlyti suinteresuotų institucijų bendradarbiavimo modelį. Tyrimas apėmė pagrindinių suinteresuotų institucijų identifikavimą, tarpusavio ryšių nustatymą, egzistuojančių bendradarbiavimo formų ir praktikų analizę.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Ilona Michailovič, Svetlana Justickaja, Rūta Vaičiūnienė, Vaidas Kalpokas, Evaldas Visockas
Recenzentai:
doc. dr. Algimantas Čepas, dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič

KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMŲ TEIKTI IŠVADAS OBJEKTAI IR SUBJEKTAI: TEISINIO REGULIAVIMO PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO GALIMYBĖS

Tyrimo tikslas – sistemiškai išanalizuoti poreikį, prielaidas ir galimybes modifikuoti Konstitucijoje ir KTĮ įtvirtintą reguliavimą, reglamentuojantį aptariamų įgaliojimų objektus ir subjektus (ne tik paklausimų dėl išvadų nagrinėjimo inicijavimo teisę turinčius subjektus, bet ir aptariamos rūšies bylose dalyvaujančius asmenis ir kitus proceso dalyvius).

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Dovilė Pūraitė-Andrikienė
Recenzentai:
dr. Agnė Juškevičiūtė-Vilienė, dr. Juozas Valčiukas

DOVANOS IR KYŠIO SANTYKIS: ANTROPOLOGINĖS IMPLIKACIJOS TEISĖS SISTEMAI

Mokslo studijoje analizuojami argumentai, paaiškinantys neformalių mainų, prieštaraujančių teisės normoms, prigijimą visuomenėje, ir pateikiamos įžvalgos bei siūlomi kriterijai, pagal kuriuos būtų galima atskirti kyšį nuo pateisinamos dovanos, kokių veiksmų reikėtų imtis norint mažinti smulkiosios korupcijos paplitimą.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė
Recenzentai:
doc. dr. Tomas Girdenis, prof. dr. Aurelijus Gutauskas