TYRIMAI

LSMC Teisės instituto ilgalaikė 2021-2026 metų MTEP programa „Asmens teisių įgyvendinimo iššūkiai modernioje visuomenėje: naujų ir besikeičiančių teisių dilemos”.

Lietuvos teisės instituto ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 2019–2023 metų programa „Veiksmingų baudimo ir kitų valstybės reagavimo į nusikalstamas veikas formų ir priemonių tyrimai”.

Tarpinė ataskaita, ekspertų išvada tarpinei ataskaitai, galutinė ataskaita ir išvada „Veiksmingų baudimo ir kitų valstybės reagavimo į nusikalstamas veikas formų ir priemonių tyrimai”.

Tarpinė ataskaita, patikslinta tarpinė ataskaita, pirminės ekspertų išvados ir galutinės ekspertų išvados vykdomai programai „Asmens teisių įgyvendinimo iššūkiai modernioje visuomenėje: naujų ir besikeičiančių teisių dilemos”.