STRATEGINĖS MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Institutas įkurtas 1991 m. Nuo to laiko institutas vykdo ilgalaikius bei taikomuosius mokslinės plėtros tyrimus, veikia žmogaus teisių, teisinės sistemos ir baudžiamosios politikos tobulinimosi srityse.

Instituto misija – vykdyti inovatyvius teisinės minties ir socialines praktikos tyrimus, kurių paskirtis kurti ir kaupti teisės ir gretimų mokslų žinias, jomis remti Lietuvos teisės brandą.

Teisės instituto veiklos:

 

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto metinė 2022 m. mokslinio darbo ataskaita

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto metinė 2021 m. mokslinio darbo ataskaita

Mokslo tyrimų kryptys:

Teisinės sistemos reforma:

Darbas ir šeima, socialinė, sveikatos bei aplinkos apsauga:

Baudžiamoji politika ir kriminologija: