DOKTORANTŪRA

Lietuvos socialinių mokslų centro teisės institutui laimėjus Lietuvos mokslo tarybos (LMT) konkursinės doktorantūros vietą, su Mykolo Romerio universitetu susitarta kartu vykdyti socialinių mokslų srities teisės (01S) mokslo krypties doktorantūros studijas. Doktorantūra vykdoma pagal Mykolo Romerio universiteto kartu su Vytauto Didžiojo universitetu teisės mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentą, patvirtintą Mykolo Romerio universiteto Senato 2017 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 1SN-24, taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos socialinių mokslų centro teisės instituto ir Mykolo Romerio universiteto steigimo dokumentais, Mokslo doktorantūros nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais doktorantūrą. Doktorantūros studijos finansuojamos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Doktorantūros tematika – „Manipuliavimo sporto varžybomis prevencija“.

Doktorantūros vadovas – dr. Salomėja Zaksaitė.

Doktorantas – Irma Venckuvienė.

Disertacijos tema – „Kovos su manipuliavimu sporto varžybomis patirtis Europoje ir Lietuvoje: teoriniai, lyginamieji teisiniai ir kriminologiniai aspektai“.

Disertacijoje bus siekiama įvertinti ne tik pagirtinas Lietuvos iniciatyvas ir kritiškai peržvelgti, kokių prevencinių priemonių Lietuva stokoja, bet ir atrinkti geriausias užsienio valstybėse taikytas ir taikomas iniciatyvas bei jas pateikti tam, kad iš jų galėtume pasisemti patirties. Disertacijoje taip pat būtų atkreipiamas dėmesys į Europos valstybių lošimų reguliatorių požiūrį tam tikrais su manipuliavimu sporto varžybomis susijusiais aspektais. Darbe bus aiškinamasi, koks yra pasirinktų Europos šalių lošimus prižiūrinčių institucijų vaidmuo prisidedant prie kovos su manipuliavimu sporto varžybomis. Taip pat darbe siekiama pristatyti tam tikrų su sportu susijusių subjektų atstovų nuomonę apie manipuliavimo sporto varžybomis problemą, jų vertinimą apie vykdomą manipuliavimo sporto varžybomis prevenciją Lietuvoje, kokias perspektyvas jie mato manipuliavimo sporto varžybomis prevencijos srityje. Išvardytiems tyrimams atlikti bus pasitelkiamas, be kita ko, induktyvusis metodas. Bus atliekami iš dalies struktūruoti interviu su ekspertais, besispecializuojančiais manipuliavimo sporto varžybomis srityje, iš viešojo ir privataus sektorių.

Lietuvos teisės institutui laimėjus Lietuvos mokslo tarybos (LMT) konkursinės doktorantūros vietą, su Mykolo Romerio universitetu susitarta kartu vykdyti doktorantūros studijas socialinių mokslų srities teisės (01S) mokslo kryptyje. Doktorantūra vykdoma pagal Mykolo Romerio universiteto kartu su Vytauto Didžiojo universitetu teisės mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentą, patvirtintą Mykolo Romerio universiteto Senato 2017 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 1SN-24, taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos teisės instituto ir Mykolo Romerio universiteto steigimo dokumentais, Mokslo doktorantūros nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais doktorantūrą. Doktorantūros studijos finansuojamos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Doktorantūros tematika – „Siekio „kad nusikaltimai neapsimokėtų“ įgyvendinimo problematikos tyrimai“.

Doktorantūros vadovas – Dr. Skirmantas Bikelis.

Doktorantas – Liutauras Lukošius.

Disertacijos tema – „Baudžiamoji atsakomybė už apgaulingą apskaitos tvarkymą“ (‘Criminal Liability for Fraudulent Accounting‘).

Disertaciniame tyrime siekiama pateikti tiek kriminologines apgaulingo apskaitos tvarkymo įžvalgas, atskleidžiant žalingiausias šio reiškinio pasireiškimo formas, tiek teisinius – sisteminius šio reiškinio reguliavimo vertinimus.  Kriminologinių įžvalgų kontekste nagrinėjamos egzistuojančios atsakomybės už apgaulingą buhalterijos tvarkymą koncepcijos ir reguliavimo modeliai, vertinami Lietuvoje taikomo reguliavimo modelio bei konkrečios normos (Baudžiamojo kodekso 222 straipsnio) privalumai ir trūkumai, gerosios ir probleminės atsakomybės taikymo praktikos. Taip pat skiriama dėmesio baudimo už apgaulingą buhalterijos tvarkymą efektyvumo ir proporcingumo klausimams.