DOKTORANTŪRA

Lietuvos socialinių mokslų centro teisės institutui laimėjus Lietuvos mokslo tarybos (LMT) konkursinės doktorantūros vietą, su Mykolo Romerio universitetu susitarta kartu vykdyti socialinių mokslų srities teisės (01S) mokslo krypties doktorantūros studijas. Doktorantūra vykdoma pagal Mykolo Romerio universiteto kartu su Vytauto Didžiojo universitetu teisės mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentą, patvirtintą Mykolo Romerio universiteto Senato 2017 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 1SN-24, taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos socialinių mokslų centro teisės instituto ir Mykolo Romerio universiteto steigimo dokumentais, Mokslo doktorantūros nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais doktorantūrą. Doktorantūros studijos finansuojamos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Doktorantūros tematika – „Manipuliavimo sporto varžybomis prevencija“.

Doktorantūros vadovas – dr. Salomėja Zaksaitė.

Doktorantas – Irma Venckuvienė.

Disertacijos tema – „Kovos su manipuliavimu sporto varžybomis patirtis Europoje ir Lietuvoje: teoriniai, lyginamieji teisiniai ir kriminologiniai aspektai“. Plačiau >>

Doktorantūros tematika – „Siekio „kad nusikaltimai neapsimokėtų“ įgyvendinimo problematikos tyrimai“.

Doktorantūros vadovas – Dr. Skirmantas Bikelis.

Doktorantas – Liutauras Lukošius.

Disertacijos tema – „Baudžiamoji atsakomybė už apgaulingą apskaitos tvarkymą“ (‘Criminal Liability for Fraudulent Accounting‘). Plačiau >>

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutui laimėjus Lietuvos mokslo tarybos (LMT) konkursinės doktorantūros vietą, su Vilniaus universitetu susitarta kartu vykdyti socialinių mokslų srities teisės (01S) mokslo krypties doktorantūros studijas. 

Doktorantūra vykdoma pagal Vilniaus universiteto teisės mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentą, taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos socialinių mokslų centro teisės instituto ir Vilniaus universiteto steigimo dokumentais, Mokslo doktorantūros nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais doktorantūrą. Doktorantūros studijos finansuojamos mokslo tarybos lėšomis.

Doktorantūros vadovė – dr. Monika Žalnieriūtė.

Doktorantė – Monika Šukytė.

Disertacijos tema – „Veido atpažinimo technologijos valstybės viešųjų institucijų veikloje ir žmogaus teisės Europos Sąjungoje“.