LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

RENGINIAI

Kad nusikaltimai neapsimokėtų

2013 m. gruodžio 18 d. Teisingumo ministerijoje vyko Lietuvos teisės instituto bei Vilniaus universiteto Teisės fakulteto organizuojama mokslinė konferencija tema „Kad nusikaltimai neapsimokėtų. Tradiciniai ir modernūs turto konfiskavimo mechanizmai”.

Konferencija organizuota įgyvendinant LMT finansuojamą projektą „Kad nusikaltimai neapsimokėtų: nusikalstamo turto konfiskavimo daugiašakė perspektyva“. Finansavimo sutarties Nr. SIN-14/2012.

 

Konferencijos medžiaga:

• dr. Skirmantas BIKELIS, Lietuvos teisės institutas
Tyrimas „Kad nusikaltimai neapsimokėtų: nusikalstamai įgyto turto konfiskavimo daugiašakė perspektyva“: tirta problema, tyrimo tikslai, metodai ir rezultatai

• Mindaugas GIRDAUSKAS, Lietuvos teisės institutas, Lietuvos Aukščiausiasis teismas
Turto konfiskavimo procesinės galimybės ir ribos žmogaus teisių ir konstituciniu požiūriu

• dr. Rimantas SIMAITIS, Vilniaus universitetas
Turto konfiskavimas civiliniame procese ir jo taikymo Lietuvoje perspektyvos

• dr. Aistė MEDELIENĖ, Vilniaus universitetas
Neteisėtai gautos pajamos: apmokestinti ar konfiskuoti?

• dr. Skirmantas BIKELIS, Lietuvos teisės institutas
Baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą praturtėjimą (BK 189(1) str.): konstitucingumo problemos ir santykis su kitais turto konfiskavimo mechanizmais