Baudžiamoji atsakomybė už apgaulingą apskaitos tvarkymą

Disertaciniame tyrime siekiama pateikti tiek kriminologines apgaulingo apskaitos tvarkymo įžvalgas, atskleidžiant žalingiausias šio reiškinio pasireiškimo formas, tiek teisinius – sisteminius šio reiškinio reguliavimo vertinimus.  Kriminologinių įžvalgų kontekste nagrinėjamos egzistuojančios atsakomybės už apgaulingą buhalterijos tvarkymą koncepcijos ir reguliavimo modeliai, vertinami Lietuvoje taikomo reguliavimo modelio bei konkrečios normos (Baudžiamojo kodekso 222 straipsnio) privalumai ir trūkumai, gerosios ir probleminės atsakomybės taikymo praktikos. Taip pat skiriama dėmesio baudimo už apgaulingą buhalterijos tvarkymą efektyvumo ir proporcingumo klausimams.

 

Tarpiniai rezultatai

Moksliniai straipsniai:

Žurnale „Jurisprudencija“ išspausdintas straipsnis „Apgaulė ir padariniai kaip apgaulingos buhalterinės apskaitos požymiai“.


Konferencijos:

Konferencija “Baudžiamosios politikos europinės tendencijos ir iššūkiai“. Pranešimas „Kova su mokestiniais nusikaltimais: pagrindiniai tarptautiniai principai“. https://www.youtube.com/watch?v=QMJZTQgFKdU

11-oji tarptautinė socialinių inovacijų mokslinė konferencija (SOCIN’22). Pranešimas “Finansiniai nusikaltimai: apgaulinga apskaita ir teismo buhalterinė ekspertizė”.

Nuotoliniu būdu vykusi Lietuvos teisės instituto organizuota nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija „Korupcija – šių dienų šešėlio užkulisiai“. Pranešimas „Prekyba poveikiu: tariama įtaka – prekė ar paslauga?“

Konferencija „Pagalba nukentėjusiems nuo nusikaltimų: Europos ir Lietuvos patirtys”. Pranešimas: „Nukentėjusysis turtiniuose nusikaltimuose: galimybės ir realybė”.


Stažuotės:

Atlikta stažuotė pagal Lenkijos Respublikos finansuotą programą „PROM – International Scholarships Exchange of Doctoral Students and Academic Staff”, University of Warmia and Mazury (Olsztyn, Lenkija).