PROJEKTINĖS VEIKLOS

Vykdomi projektai:

Asmeninio-profesinio gyvenimo balansas: teisinės užtikrinimo priemonės ir jų įgyvendinimas

Projektas finansuojamas laimėjus LMT konkursą ir vykdomas pagal Tarybos finansuojamą veiklą „Podoktorantūros stažuotės“. Sutarties Nr. S-PD-23-106/5T-1.  Podoktorantūros stažuotės trukmė: 2025-09-01–2027-08-31. Podoktorantūros stažuotoja – dr. Gabrielė Taminskaitė-Kočiūnė. Podoktorantūros stažuotės vadovė – dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė. Plačiau.

Elgesio pataisos programų poveikio tyrimų paslaugos Lietuvos kalėjimų tarnybai

Projektas vykdomas laimėjus Lietuvos kalėjimų tarnybos viešųjų paslaugų konkursą. Projekto vykdymas finansuojamas Lietuvos kalėjimų tarnybos iš 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų, finansuojamos programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ tiesioginio finansavimo projekto „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ Nr. LT06-2-TM-TF-001. Projekto trukmė: 2023-11-22 – 2024-05-22. Projektą vykdo Dr. Rūta Vaičiūnienė. Plačiau.

Dirbtinis intelektas teismuose: iššūkiai ir galimybės (TeismAI)

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-MIP-23-73. Projekto trukmė: 2023-06-01–2025-05-30. Projekto vykdytojų komandą sudaro Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto tyrėjos: vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Monika Žalnieriūtė (projekto vadovė), vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Agnė Limantė ir projekto jaunesnioji mokslo darbuotoja dokt. Monika Šukytė. Plačiau.

Įkalinimo įstaigų pareigūnų profesinio vaidmens transformacijos kaičioje bausmių vykdymo politikoje ir praktikoje (PRISTA)

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (LMT), sutarties Nr. S-MIP-23-67. Projekto trukmė: 2023-07-01–2025-06-30. Projekto komandą sudaro LSMC TI mokslininkai: vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Artūras Tereškinas (projekto vadovas), vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Rūta Vaičiūnienė ir vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Simonas Nikartas. Plačiau.

Turto legalizavimo kriminalizavimas nusikalstamo pelno kontrolės strategijų sistemoje (LEKOSTRA)

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (LMT), sutarties Nr. S-MIP-23-40. Projekto trukmė: 2023-04-01–2025-03-31. Projekto vykdytojų komandą sudaro LSMC Teisės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Skirmantas Bikelis (projekto vadovas); mokslo darbuotojas dr. Laurynas Pakštaitis, mokslo darbuotojas dr. Darius Pranka bei specialistė Goda Dainauskaitė. Plačiau.

Sausio 13-osios byla ir įvykiai: teisinis, kriminologinis ir istorinis tyrimas (SAUSIO13)

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-LIP-20-14. Projekto trukmė: 2020-07-01–2022-06-30. Projekto vykdytojų komandą sudaro Lietuvos teisės instituto mokslininkai: Salomėja Zaksaitė (projekto vadovė), Monika Kareniauskaitė ir Sigita Černevičiūtė. Plačiau.

Įgyvendinti projektai: 

Metodologinė pagalba prokuratūrai tobulinant nusikalstamos kilmės turto paėmimo praktiką

Projektas vykdomas laimėjus LR generalinės prokuratūros viešųjų paslaugų konkursą. Projekto trukmė: 2023-05-15–2023-12-15. Projekto komandą sudaro LSMC TI darbuotojai: vadovas dr. Skirmantas Bikelis, dr. Darius Pranka, Justas Juodženis ir Goda Dainauskaitė. Plačiau.

E. mokymai apie Europos Sąjungos reglamentus dėl tarptautinių porų turto teisinių režimų (EU-FamPro)

Projekto svetainė: https://www.euro-family.eu/lit-home

Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga pagal „Teisingumo“ (angl. Justice) 2014–2020 m. programą, sutarties Nr. 101008404–JUST-AG-2020/JUST-JTRA-EJTR-AG-2020. Projekto trukmė: 2021-04-15–2023-04-14. Projekto partneriai: Kamerino universitetas (Italija, projekto koordinatoriai), Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas (Lietuva), Almerijos universitetas (Ispanija), Liublianos universitetas (Slovėnija) ir Rijekos universiteto Teisės fakultetas (Kroatija). Lietuvos dalies tyrėjų komandą sudaro: projekto vadovė dr. Agnė Limantė, dr. Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė ir dokt. Simona Vilkelytė. Plačiau.

Veido atpažinimo technologijos valstybės institucijų veikloje: teisiniai iššūkiai ir galimi sprendimai (VeidAI)

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-MIP-21-38. Projekto trukmė: 2021-06-01–2023-05-31. Projekto vykdytojų komandą sudaro Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto tyrėjos: dr. Rita Matulionytė (projekto vadovė), dr. Monika Žalnieriūtė, dr. Agnė Limantė ir dr. Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė. Plačiau.

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas Lietuvos Respublikos įkalinimo įstaigose: priežastys, iššūkiai ir sprendimai (NARKOVAR)

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0210) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. DOTSUT-115. Podoktorantūros stažuotės trukmė: 2020-09-01–2022-08-31. Podoktorantūros stažuotojas – dr. Mindaugas Lankauskas. Podoktorantūros stažuotės vadovas – prof. dr. Artūras Tereškinas. Plačiau.

Moterų lygių galimybių darbo santykiuose užtikrinimas Baltijos šalyse: lyginamoji analizė (MODA)

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0230) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. DOTSUT-114. Podoktorantūros stažuotės trukmė: 2020-09-01–2022-08-31. Podoktorantūros stažuotoja – dr. Kristina Ambrazevičiūtė. Podoktorantūros stažuotės vadovė – dr. Ingrida Mačernytė-Panomariovienė. Plačiau.

Persekiojimas artimoje aplinkoje: suvokimas, paplitimas ir reagavimo į jį galimybės Lietuvoje (PERARA)

Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-GEV-21-4. Projekto trukmė: 2021-02-01–2022-12-31. Projekto vykdytojų komandą sudarė Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto tyrėjos: prof. dr. Ilona Laurinaitytė (projekto vadovė), doc. dr. Ilona Michailovič ir dokt. Liubovė Jarutienė. Plačiau.

Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida (LA CHILD)

Projekto svetainė: https://lachild.eu

Bendras projekto tikslas yra prisidėti stiprinant vaikų, kurie yra įtariamieji ar kaltinamieji baudžiamajame procese, procesinių teisių apsaugą ir skatinti nuoseklų Direktyvos 2016/800 įgyvendinimą ES valstybėse narėse. Projektas pagrindinį dėmesį skiria vaikams teikiamos teisinės pagalbos klausimams ir jos kokybei. Projektą finansuoja Europos Sąjunga pagal „Teisingumo“ programą. Projekto trukmė: 2020 m. vasario 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d. Plačiau.

Smurtinės elgsenos artimoje aplinkoje kaita: darbo su smurtautojais instituciniu ir bendruomeniniu lygmenimis plėtros perspektyvos (SMEAK)

Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-GEV-20-4. Projekto trukmė 2020-04-01–2021-12-31. Projekto vykdytojų komandą sudarė Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkai: Ilona Michailovič (projekto vadovė), Svetlana Justickaja, Rūta Vaičiūnienė ir Vaidas ViršilasPlačiau.

Valstybinių institucijų ir vietos lygmens nukreipimo mechanizmų Azerbaidžane stiprinimas siekiant užtikrinti saugą ir paramą smurto šeimoje aukoms

Daugiau informacijos apie projektą: https://bit.ly/3rCLXmg

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos pagal „Dvynių“ (angl. Twinning) programą (projekto Nr. AZ/16/ENI/JH/01/19 (55)). Projekto trukmė: 2020-09-01–2022-01-31. Kartu su Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutu projektą įgyvendina Azerbaidžano Respublikos valstybinis šeimos, moterų ir vaiko reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (vadovaujantis partneris), Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, Europos socialinio fondo agentūra bei Liudviko Bolcmano žmogaus teisių institutas (jaunesnysis partneris). Plačiau.

Defeminizuotas baudžiamasis teisingumas: nuteistų moterų baudimo praktikos ir subjektyvios bausmės patirtys (FemiJust)

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-MIP-19-39. Projekto trukmė 2019-07-01–2021-03-31. Projekto vykdytojų komandą sudaro Lietuvos teisės instituto mokslininkai: Artūras Tereškinas (projekto vadovas), Rūta Vaičiūnienė, Simonas Nikartas, Liubovė Jarutienė. Plačiau.

Procedūrinės garantijos įtariamiems ir kaltinamiems vaikams: individualaus vertinimo tobulinimo prielaidos ir galimybės (IA-CHILD)

Projektą finansuoja Europos Komisija pagal „Teisingumo“ programą. Projekto trukmė: 2019 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. Kartu su LTI projektą įgyvendins Zagrebo universiteto Švietimo ir reabilitacijos mokslų fakultetas (Kroatija), Tesalonikų Aristotelio universitetas (Graikija), „HFC Hope for Children“ politikos centras (Kipras), IAYFJM Tarptautinė jaunimo ir šeimos teisėjų ir magistratų asociacija (Belgija) bei Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga. Plačiau.

Studentų mokslinės kompetencijos ugdymas sveikatos teisėje, analizuojant pacientų patirtos žalos kompensavimo teisinius klausimus (ZAPPA)

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0359) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. DOTSUT-591. Projekto trukmė: 2020-11-06–2021-04-30. Projekto jaunesnioji specialistė: Jovita Bislytė. Projekto vadovė: dr. Dovilė Pūraitė-Andrikienė. Plačiau.

Resocializacijos priemonių taikymo problemos ir perspektyvos įkalinimo įstaigose elgesio korekcijos programas vykdančių specialistų požiūriu (RE-LAV)

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0368) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. DOTSUT-589. Projekto trukmė: 2020-11-06–2021-04-30. Projekto jaunesnioji specialistė: Aistė Gustaitė. Projekto vadovė: dr. Rūta Vaičiūnienė. Plačiau.

Dirbtinis intelektas ir civilinė atsakomybė (DI-CA)

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0364) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. DOTSUT-590. Projekto trukmė: 2020-11-06–2021-04-30. Projekto jaunesnioji specialistė: Deimantė Rimkutė. Projekto vadovė: dr. Agnė Limantė. Plačiau.

Žandarmerijos centrinės vadovybės pagalbos moterims ir vaikams padalinių organizacinių gebėjimų didinimas

Projektą finansuoja Europos Komisija. Projekto trukmė: 2018-03–2020-03. Projekto veiklas koordinuos Lietuvos policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Kiti projekto partneriai: Lietuvos teisės institutas, Centrinė projektų valdymo agentūra. Plačiau.

Lietuvių emigrantų bausmės patirčių tyrimas mokslinės stažuotės Jungtinėje Karalystėje metu

Stažuotės Jungtinėje Karalystėje trukmė: 2019-09-04–2019-10-12. Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0174) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Plačiau.

Keturios ES mokymų sesijos skirtingų šalių teisininkams bei socialinių tarnybų darbuotojams šeimos teisės reguliavimo klausimais (C.L.A.S.S.4EU)

Projekto svetainė: http://sites.les.univr.it/class4eu/

Projektą iš dalies finansavo Europos Komisija pagal „Teisingumo“ (angl. Justice) programą (projekto Nr. JUST-JTRA-EJTR-AG-2016-763874). Projekto trukmė: 2018 m. sausio 1 d. – 2019 m. gruodžio 31 d. Projekto partneriai: Veronos universitetas (Italija) ir Milano-Bicocca universitetas (Italija), Minjo universitetas (Portugalija), Lorando Etvešo universitetas (Vengrija). Plačiau.

Veiksmingo policijos ir kitų suinteresuotų institucijų bendradarbiavimo link: smurto artimoje aplinkoje atpažinimo, pagalbos ir prevencijos modelis (POSIB)

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Projekto trukmė 2018-04-09 – 2019-09-30. Projekto komandą sudaro LTI mokslininkai: dr. Ilona Michailovič (projekto vadovė), dr. Svetlana Justickaja, dr. Rūta Vaičiūnienė, Vaidas Kalpokas (nuo 2019-01), dokt. Evaldas Visockas (iki 2019-01). Plačiau.

Korupciniai juridinių asmenų ryšiai ir konfiskavimas: tarptautinė ir nacionalinė perspektyvos

Projekto trukmė: 2018-10-01–2019-04-30. Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-10-0294) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Plačiau.

Teisinės pagalbos kokybės gerinimas: bendrieji standartai skirtingoms šalims (QUAL-AID)

Projektas finansuojamas Europos Komisijos, jo trukmė 2017.01 – 2019.01. Projekto partneriai: Frankfurto prie Maino J. W. Goethe’s universitetas, Nyderlandų teisinės pagalbos valdyba, Lietuvos advokatūra, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Plačiau.

Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį (APPARATUS)

Projekto trukmė: 2017.01.03 – 2019.01.02 Projektas finansuojamas Europos Komisijos pagal Dvynių programą. Plačiau.

Teisinės pagalbos paslaugų Turkijoje stiprinimas

Projektą finansuoja Europos Komisija. Projekto trukmė: 2016-06–2018-06. Projektą įgyvendina Lietuvos, Ispanijos, Prancūzijos konsorciumas. Lietuvai, užimančiai jaunesniojo partnerio poziciją projekte, atstovauja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Nacionalinė teismų administracija, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ir Lietuvos teisės institutas. Plačiau.

Siekiant, kad suėmimas būtų kraštutinė priemonė (DETOUR)

Projekto svetainė: http://www.irks.at/detour/

Trukmė: 2016.01.01 – 2017.12.31. Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis. Projekto vykdytojai: dr. Skirmantas Bikelis, Virgilijus Pajaujis. Plačiau.

ES teisėjų mokymai dėl „Briuselio IIa“ reglamento: nuo pietų iki rytų

Projektą iš dalies finansavo Europos Komisija pagal „Teisingumo“ (angl. Justice) programą, sutarties Nr. JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6854. Projekto trukmė: 2015 m. spalio 1 d. – 2017 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos teisės instituto partneriai projekte: Milano-Bicocca universitetas (Italija, projekto koordinatoriai), Barselonos universitetas (Ispanija), Rijekos universitetas (Kroatija). Plačiau.

Mano Europos Parlamentas

Projekto trukmė: 2016.09.01-2017.04.30 Projektas finansuojamas Europos Parlamento ir Teisingumo ministerijos lėšomis. Projekto finansavimo sutartis COMM/SUBV/2016/E/0020. Biudžetas: 24.741,48 €. Projekto vykdytojas – Lietuvos teisės institutas. Plačiau.

Neteisėta akcizinių prekių apyvarta kaip daugiaplanis socialinis reiškinys ir jo kontrolės problemos

Trukmė: 2014.04.01 – 2016.09.30. Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos lėšomis, pagal programą „Mokslininkų grupių projektai”. Projekto vykdytojai: dr. Skirmantas Bikelis, dr. Simonas Nikartas, Judita Venckevičienė, Renata Giedrytė, Milda Kaminskaitė. Plačiau.

Jaunimo delinkvencinis elgesys ir viktimizacija

Trukmė: 2013.04.01 – 2015.06.30. Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba. Projekto vykdytojai: dr. Svetlana Justickaja, dr. Laima Žilinskienė, dr. Jolanta Aleknevičienė, Vaidas Kalpokas, Alina Mickevič, Renata Giedrytė, dr. Tautvydas Žėkas. Plačiau.

Viešojo intereso atpažinimo problema Lietuvos teisėje: kriterijai ir prioritetai

Trukmė: 2013.04.01 – 2015.09.30. Projektas buvo finansuojamas iš Lietuvos mokslo tarybos „Mokslininkų grupių projektai” programos lėšų. Vykdytojai: dr. Lina. Beliūnienė, Milda Burnytė, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, dr. Egidijus Krivka, Mindaugas Lankauskas, dr. Rūta Latvelė, dr. Rita Matulionytė. Plačiau.

ES Dvynių projektas Kroatijos Respublikoje „Teisėjų akademijos darbo stiprinimas kuriant mokslo programas ir rengiant ekspertų liudijimų mokymus“

Trukmė: 2015.01 – 2015.07. Projektas buvo finansuojamas Europos Komisijos lėšomis. Plačiau.

Naujos nusikaltimų rūšys Europoje ir pasitikėjimu grįsta politika (FIDUCIA)

Trukmė: 2012.02.01 – 2015.01.31. Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal programą „Nusikalstamas elgesys ir politinis atsakas Europos Sąjungoje”. Vykdytojai: dr. Algimantas Čepas, dr. Skirmantas Bikelis, Evaldas Visockas, dr. Margarita Dobrynina, Judita Žukauskaitė. Plačiau.

Nusikalstamą veiką įvykdžiusių asmenų resocializacija ES: pilietinės visuomenės vaidmens stiprinimas

Trukmė: 2013.02.01 – 2015.01.31. Projektas buvo finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal Baudžiamojo teisingumo programos. Vykdytojai: Gytis Andrulionis, Simonas Nikartas, Renata Giedrytė. Plačiau.

Atkuriamojo teisingumo perspektyvos Lietuvoje

Trukmė: 2013.03.01 – 2014.12.31. Projektas buvo finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos lėšomis. Vykdytojai: Ilona Michailovič, Algimantas Čepas, Skirmantas Bikelis, Margarita Dobrynina, Rimantas Simaitis, Laura Ūselė, Judita Žukauskaitė, Darius Šneideris. Plačiau.

Europos nusikalstamumo prevencijos tinklo Gerosios praktikos konferencija ir Europos nusikalstamumo prevencijos apdovanojimai 2013

Projekto trukmė: : 2012.12.14 – 2014.04.13 Projektas buvo finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal programą „Prevencija ir kova su nusikalstamumu“. Projekto vykdytojai: Milda Burnytė, Alina Mickevič, Matas Mulevičius. Plačiau.

Kova su vaikų seksualiniu išnaudojimu ir prevencija

Trukmė: 2011.12.01 – 2013.11.30. Projektas buvo finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal programą „Prevencija ir kova su nusikalstamumu”. Vykdytojai: dr. Margarita Dobrynina, Judita Žukauskaitė. Plačiau.

Nužudymai Lietuvoje: kriminologinis tyrimas

Čia gaite skaityti daugiau.

Socialinės, ekonominės ir teisinės priemonės siekiant šeimų stabilumo ir plėtros

Trukmė: 2012.03.01 – 2013.12.31. Projektas buvo finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos lėšomis pagal programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui”. Vykdytojai: prof. Vytautas Mizaras (Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros vedėjas), Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė (Teisės instituto Teisės sistemos tyrimų skyriaus vedėja – tyrėja), Kristina Ambrazevičiūtė (Teisės instituto Teisės sistemos tyrimų skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja; Mykolo Romerio universiteto Darbo teisės ir socialinės saugos katedros lektorė), Evaldas Visockas (Teisės instituto Tarptautinių ryšių skyriaus vedėjas – tyrėjas), dr. Vytautas Gavelis (Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Teorinės ekonomikos katedros docentas). Plačiau.

Kad nusikaltimai neapsimokėtų: nusikalstamo turto konfiskavimo daugiašakė perspektyva

Trukmė: 2012.04.01 – 2013.12.31. Projektas buvo finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos lėšomis pagal programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui”.Vykdytojai: dr. Skirmantas Bikelis (projekto vadovas, Teisės instituto Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriaus vedėjas – vyresnysis mokslo darbuotojas), dr. Aistė Medelienė (Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros docentė, Vilniaus Universiteto Tarptautinio verslo mokyklos dėstytoja), dr. Rimantas Simaitis (Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros docentas), Mindaugas Girdauskas (Teisės instituto Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriaus tyrėjas), Tautvydas Žėkas (Teisingumo ministerijos Administracinės ir baudžiamosios justicijos departamento Baudžiamosios justicijos skyriaus vyriausiasis specialistas; Teisės institute projekto veikloms įgyvendinti, kaip mokslo darbuotojas), Matas Mulevičius (Teisės instituto Teisinės sistemos tyrimų skyriaus specialistas). Plačiau.

Atkuriamasis teisingumas ir mediacija – patirties išnaudojimas baudžiamosiose bylose, strategijų įgyvendinimas ir nauda ES šalims narėms

Trukmė: 2011.03.01 – 2013.02.28. Projektas buvo finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal Baudžiamojo teisingumo programą (JPEN). Vykdytojai: dr. Skirmantas Bikelis, dr. Gintautas Sakalauskas. Plačiau.

Parama nusikaltimų aukoms: žmoniškumo atsakas nusikaltimams. Latvija ir kitos šalys

Trukmė: 2011.04.01 – 2013.03.31. Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal Baužiamojo teisingumo programą (JPEN). Vykdytojas: dr. Rokas Uscila. Plačiau.

Nuteistųjų ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų bei jų šeimos narių integracijos į darbo rinką modelio, priemonių, paslaugų sukūrimas ir įgyvendinimas

Trukmė: 2009.03.06 – 2012.02.29. Projektas buvo finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioritetą, „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis” priemonė NR. VP1-1.3-SADM-02-K, „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką”.dr. Gintautas Sakalauskas, dr. Algimantas Čepas, Laura Ūselė, Simonas Nikartas. Plačiau.

Bendruomenės dalyvavimas viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinime (CECOPS)

Trukmė: 2009.11.01 – 2011.10.31. Projektas buvo finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal programą „Prevencija ir kova su nusikalstamumu” (ISEC). Vykdytojai: Evaldas Visockas (Teisės instituto Tarptautinių ryšių skyriaus vedėjas – tyrėjas), Simonas Nikartas (Teisės instituto Kriminologinių tyrimų skyriaus tyrėjas). Plačiau.

Nusikalstamumo malšinimo kaštai (CRCC)

Trukmė: 2007.05.01 – 2009.04.30. Projektas buvo finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal programą „Integruojant ir stiprinant Europos tyrimo sritį. Vykdytojai: dr. Algimantas Čepas (Teisės instituto direktorius, projekto koordinatorius), dr. Gintautas Sakalauskas (Kriminologinių tyrimų skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas, projekto tyrėjas). Plačiau.

Geri kaimynai

Trukmė: 2005.10.03 – 2007.10.02. Projektas buvo finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal AGIS programą. Vykdytojai: habil. dr. Karolis Jovaišas (projekto koordinatorius), prof. Aurelijus Gutauskas (tyrėjas – ekspertas), dr. Algimantas Čepas (tyrėjas – ekspertas). Plačiau.

Tarptautinis jaunimo smurtinio elgesio, nuostatų ir viktimizacijos tyrimas naudojant „Pranešimo apie save (self-report)” metodą

Trukmė: 2006.02.01 – 2008.01.31. Projektas buvo finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal DAPHNE programą. Vykdytojai: habil. dr. Karolis Jovaišas (projekto koordinatorius), dr. Svetlana Gečėnienė (projekto tyrėja), Eglė Kavoliūnaitė (projekto tyrėja), Vaidas Kalpokas (projekto tyrėjas), Mindaugas Lankauskas (projekto tyrėjas). Plačiau.