ĮKALINIMO ĮSTAIGŲ PAREIGŪNŲ PROFESINIO VAIDMENS TRANSFORMACIJOS KAIČIOJE BAUSMIŲ VYKDYMO POLITIKOJE IR PRAKTIKOJE (PRISTA)

Lietuvos mokslo taryba (toliau – LMT) pagal Tarybos remiamą veiklos kryptį „Mokslininkų grupių projektai“ finansuoja Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto (toliau – LSMC TI) projektą „Įkalinimo įstaigų pareigūnų profesinio vaidmens transformacijos kaičioje bausmių vykdymo politikoje ir praktikoje“ (PRISTA). Projekto komandą sudaro LSMC TI mokslininkai: vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Artūras Tereškinas (projekto vadovas), vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Rūta Vaičiūnienė, vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Simonas Nikartas bei jaunesnioji mokslo darbuotoja Liubovė Jarutienė. Projekto partneris: Kalėjimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.

Įkalinimo įstaigų darbuotojų, nuolat kontaktuojančių su įkalintais nuteistaisiais, atliekamas darbas turi nenuginčijamą poveikį ir sudaro pamatą laisvės atėmimo bausmės tikslų įgyvendinimui bei kalinčių asmenų gyvenimo kokybei. Vis dėlto šiandieninėje mokslinėje literatūroje pabrėžiama, kad įkalinimo įstaigų pareigūnų vaidmuo analizuojamas pakankamai epizodiškai ir fragmentiškai (Bennett et al. 2008; Liebling 2010). Moksliniuose tyrimuose pripažįstama, kad pareigūnams keliami uždaviniai ir aplinka, kurioje jie įgyvendina savo profesinius tikslus, savaime užprogramuoja tam tikras prieštaras, dilemas ir vidinius konfliktus. Įkalinimo įstaigų pareigūnai pasmerkti nuolatiniams bandymams balansuoti ir derinti galios panaudojimo, kontrolės ir priežiūros funkcijas kartu su pagalbos nuteistiesiems ir jų resocializacijos siekiais (Bruhn et al. 2010; Liebling 2011). Šiuolaikinėse laisvės atėmimo bausmės vykdymo sistemose matoma ryški orientacija į pareigūnų socialinį darbą ir nuteistųjų elgesio korekciją. Tačiau šis postūmis neužtikrina, kad kompromisas tarp skirtingų bei prieštaraujančių pareigūnų vaidmenų ir juos lydinčių užduočių gali būti surastas. Kaiti bausmių vykdymo politika išryškina naujas dilemas ir prieštaras. Minkštosios galios įsitvirtinimas, auganti biurokratinio darbo našta, įvairių skirtingų pareigūnų darbo specializacijų poreikis verčia permąstyti tiek konkrečius pareigūnų tikslus ir užduotis, tiek bendrai pareigūnų vaidmenį (Crewe 2011; Nylander 2011). Lietuvos įkalinimo specifika kartu su paveldėta sovietmečio bausmių vykdymo sistema, kuriai būdingas ryškus priežiūros, kontrolės, baudimo dėmuo (Sakalauskas et al. 2020), bei nuolatiniai bandymai reformuoti sistemą dar labiau užaštrina įkalinimo įstaigos pareigūno profesinio vaidmens įgyvendinimo problematiką.

Šio projekto tikslas – išanalizuoti, su kokiomis dilemomis susiduria Lietuvos įkalinimo įstaigų darbuotojai, mėgindami įgyvendinti savo profesinį vaidmenį, bei kaip šis vaidmuo kinta šiandieninių reformų kontekste.

Didesnio mokslinio susidomėjimo ir moksliškai grįstų įkalinimo įstaigų pareigūnų vaidmens poreikį patvirtina ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pritarimas projekto idėjai ir sutikimas projekte dalyvauti partnerio statusu. Gausiais empiriniais duomenimis paremtas tyrimas leis bausmių vykdymo politikos formuotojams ir įgyvendintojams tam tikrus pareigūnų darbo pokyčius formuluoti remiantis moksliškai pagrįstais argumentais.

 

Projekto trukmė: 2023-07-01–2025-06-30.