TEISINĖ INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1260 priėmė sprendimą reorganizuoti Lietuvos socialinių tyrimų centrą, Lietuvos teisės institutą ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutą sujungimo būdu į Lietuvos socialinių mokslų centrą (LSMC). Nuo 2021 m. sausio 1 d. Teisės institutas tapo LSMC filialu.

Lietuvos socialinių mokslų centro teisės instituto veiklą reglamentuoja:
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (Žin., 1991, Nr. 7-191; 2002, Nr. 68-2758).

LSMC Teisės instituto nuostatai

LSMC Teisės instituto darbo taryba

LSMC Teisės  instituto mokslo darbų ir kitų leidinių pateikimo leidybai aprašas

LSMC Teisės instituto mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas (konkurso reikalavimai galioja iki 2024-01-01, atestacijos reikalavimai galioja iki 2022 m. balandžio 1 d. )

Konkursų LSMC Teisės instituto mokslo darbuotojų pareigoms užimti organizavimo ir mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų atestavimo tvarkos aprašas (galioja iki 2024-01-01)

LSMC Teisės instituto nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešame prekių aukcione organizavimo ir vykdymo taisyklės

Daugiau aktualių dokumentų – LSMC svetainėje: https://lcss.lt/dokumentai/

Lietuvos teisės instituto buvę veiklos ir finansiniai dokumentai iki 2021-01-01