LIETUVOS TEISĖS INSTITUTO BUVĘ VEIKLOS IR FINANSINIAI DOKUMENTAI IKI 2021-01-01

Lietuvos teisės instituto reorganizavimo dokumentai

Lietuvos teisės instituto mokslinės veiklos vykdymo ir darbo institute organizavimo reglamentas

Lietuvos teisės instituto darbo tvarkos taisyklės

Lietuvos teisės instituto metinės veiklos ataskaitos ir strateginiai bei metiniai planai

Lietuvos teisės instituto Mokslo taryba

Lietuvos teisės instituto finansinės ataskaitos

Lietuvos teisės instituto biudžeto vykdymo ataskaitos