PROCEDŪRINĖS GARANTIJOS ĮTARIAMIEMS IR KALTINAMIEMS VAIKAMS: INDIVIDUALAUS VERTINIMO TOBULINIMO PRIELAIDOS IR GALIMYBĖS (IA-CHILD)

Nuo 2019 metų sausio 1 dienos Lietuvos teisės institutas (LTI) kaip pagrindinis projekto koordinatorius kartu su partneriais iš Kroatijos, Graikijos, Kipro, Belgijos ir Lietuvos pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos (ES) finansuojamą projektą „Procedūrinės garantijos įtariamiems ir kaltinamiems vaikams: individualaus vertinimo tobulinimo prielaidos ir galimybės“ (IA-CHILD).

Projekto tikslas – išnagrinėti teisinį reguliavimą ir praktiką, susijusią su individualiu įtariamų ar kaltinamų vaikų vertinimu baudžiamajame procese keturiose ES (projekto partnerių) šalyse ir prisidėti prie veiksmingesnio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/800 įgyvendinimo. Projekto metu bus atliekama išsami esamos situacijos analizė, identifikuojant geriausią praktiką ir pagrindinius iššūkius įtariamų ar kaltinamų vaikų individualaus vertinimo procese.

Akimirkos iš projekto IA-CHILD ekspertų dirbtuvių bei partnerių susitikimo, vykusių 2020 m. kovo 12-13 dienomis Vilniuje

Įgyvendinamas projektas padės dalintis patirtimi, pagilinti žinias ir suformuluoti moksliniais įrodymais grįstus pasiūlymus, padėsiančius ES šalims nacionaliniuose teisės aktuose adaptuoti Direktyvoje numatytas rekomendacijas.

Projekto rezultatai bus pristatomi virtualių mokymų formatu, skirtu specialistams, atliekantiems ir naudojantiems individualų vertinimą, bei kitoms suinteresuotosioms šalims. Šie mokymai leis pagerinti turimas žinias apie įvairius individualaus vertinimo modelius ES šalyse bei įtvirtinti įtariamų ar kaltinamų vaikų poreikių užtikrinimo standartus baudžiamajame procese.

Projektą finansuoja Europos Komisija pagal „Teisingumo“ programą. Projekto trukmė: 2019 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. Kartu su LTI projektą įgyvendins Zagrebo universiteto Švietimo ir reabilitacijos mokslų fakultetas (Kroatija), Tesalonikų Aristotelio universitetas (Graikija), „HFC Hope for Children“ politikos centras (Kipras), IAYFJM Tarptautinė jaunimo ir šeimos teisėjų ir magistratų asociacija (Belgija) bei Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga.

Čia galite atsisiųsti knygą „ĮTARIAMŲJŲ IR KALTINAMŲJŲ VAIKŲ INDIVIDUALUS VERTINIMAS: įžvalgos formuojant gerąją praktiką Direktyvos (ES) 2016/800 kontekste” lietuvių kalba  

Nacionalinės ataskaitos

Law Institute of the Lithuanian Centre for Social Sciences „National Report of Lithuania”.

Giagkou, A., Romanidou, N., Eleftheriou, M., Petrou, K. (Aristotle University of Thessaloniki) „National Report of Greece”.

Mavrou, C. (The Justice and Fundamental Rights Unit) „National Report of Cyprus”.

Dodig Hundrić, D. Ricijaš, N., Mirosavljević, A., Mandić, S. (University of Zagreb ERF) „National Report of Croatia”.

Projekto metu parengta mokslinė ir kita produkcija

Baigiamosios projekto „Procedūrinės garantijos įtariamiems ir kaltinamiems vaikams: individualaus vertinimo tobulinimo prielaidos ir galimybės“ (IA-CHILD) konferencijos įrašas.

Vaičiūnienė, R. (Law Institute of the Lithuanian Centre for Social Sciences)  „Presentation on findings of the IA CHILD Project.

Rap, S. (Leiden University, the Netherlands) „The right to individual assessment:what does it mean in light of children’s procedural rights and safeguards„.

Ručević, S. (University of Osijek, Croatia, Department for Psychology ) „The problem of risk assessment of children: can better prognosis reduce recidivism?„.

Andreassen, T. (Norwegian Directorate for children, youth and family affairs) „The use of risk assessment in MultifunC for treatment planning and for placement decisions in general in Norway„.

Case, S. (Loughborough University, Head of Social and Policy Studies, Professor of Criminology) Child First’ assessment„.

Rutten, A. (Psychiatrist) „The importance of speaking the language of the (delinquent) juvenile; Psychiatrist’s working at the hospital for forensic child perspective on the IA„.

Pranešėjos Dr. Stephanie Elaine Rap  (Department of Child Law, Leiden University Law School) pristatymas „IA for juvenile suspects in selected EU countries: legal framework behind individual assessment and in search for the good practise: Netherlands case Presentation of the FOCUS project results” tarptautinių ekspertų dirbtuvių „Individualus vaikų baudžiamajame procese vertinimas: geriausių praktikų beieškant“ metu.

Pranešėjos June De Groot (Defence for Children International the Netherlands) pristatymas Child and adolescent development and individual assessment and Individual assessment in Netherlands: practical challenges”  tarptautinių ekspertų dirbtuvių „Individualus vaikų baudžiamajame procese vertinimas: geriausių praktikų beieškant“ metu.

Pranešėjos Gabriella Gallizia (Defence for Children International Italia) pristatymas „Insights from the CREW project on the implementation of the Directive 800/2016 in Italy” tarptautinių ekspertų dirbtuvių „Individualus vaikų baudžiamajame procese vertinimas: geriausių praktikų beieškant“ metu.

Calder, A. (IAYFJMAIMJF) „Individual Assessment AssetPlus. England and Wales”.

Dodig Hundrić, D. Ricijaš, N., Mirosavljević, A., Mandić, S., Schauperl, L. (University of Zagreb ERF) „Juvenile justice system in croatia. Main strenghts and challenges of using individual assessment”.

Giagkou, A., Romanidou N.-E., Eleftheriou, M., Petrou K. (Aristotle University of Thessaloniki) „The implementation of individual assessment in Greece from the juvenile probation officers’ perspective”.

Lilly, C. (Juvenile Delinquency Office) „Cyprus juvenile justice system”.

Mirosavljević, A. (University of Zagreb ERF) „Individual assessment from theory to practice”.

Nikartas, S. (Law Institute of the Lithuanian Centre for Social Sciences) „Implementation of Individual assessment in accordance with Directive 2016800 Legal and practical issues”.

Nouskalis, G., Romanidou, N. (Supreme court and Probation Service of Thessaloniki-city) „Presentation of the processaims of individual assessment in Greece”.

Pascual, M. (IAYFJM) „Alternative Measures for Children Deprived of Liberty”.

Pleysier, S. (Leuven Institute of Criminology) „Juvenile justice in Belgium. Balancing between responsibilisation and rehabilitation”.

Ricijaš, N. (University of Zagreb ERF) „Social Pedagogy Study Programs”.

Vaičiūnienė, R. (Law Institute of the Lithuanian Centre for Social Sciences) „Implementation of Individual assessment in accordance with Directive 2016800 Legal and practical issues”

Sekite naujienas apie projektą IA-CHILD Facebook puslapyje: https://www.facebook.com/IAChildEU.

Projekto partneriai: