E. MOKYMAI APIE EUROPOS SĄJUNGOS REGLAMENTUS DĖL TARPTAUTINIŲ PORŲ TURTO TEISINIŲ REŽIMŲ (EU-FAMPRO)

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto (toliau – Institutas) tyrėjos kartu su partneriais iš Italijos, Ispanijos, Slovėnijos ir Kroatijos įgyvendina Europos Sąjungos (toliau – ES) pagal „Teisingumo“ (angl. Justice) 2014–2020 m. programą iš dalies finansuojamą projektą „E. mokymai apie Europos Sąjungos reglamentus dėl tarptautinių porų turto teisinių režimų“ (angl. E-training on EU Family Property RegimesEU-FamPro).

2020 m. sausio 1 d. ES valstybėse narėse gyveno 13,5 mln. žmonių, turinčių kitos ES valstybės narės pilietybę, t. y. 3,0 proc. ES gyventojų gyveno ne savo kilmės valstybėje narėje. Natūralu, kad daugelis tų žmonių sukūrė šeimas, o jų sutuoktiniais ar partneriais neretai tapo dar kitų tautybių asmenys. Taip pat dažnai poros, kurios nariai turėjo tą pačią pilietybę, gyveno kitoje nei jų kilmės šalyje.

Visgi būti tarpvalstybine pora ne visada lengva. Be praktinių ir emocinių sunkumų, su kuriais jos dažnai susiduria, iššūkių kyla ir teisinėje sferoje. Teisinių taisyklių rinkinys, reglamentuojantis skirtingus tarpvalstybinių santykių aspektus, yra daug sudėtingesnis nei nuostatos, reglamentuojančios vienos pilietybės porų, gyvenančių savo šalyje, padėtį. Neretai tarpvalstybinių porų atveju kyla neaiškumų dėl tarptautinės jurisdikcijos bei taikytinos teisės, nes gali būti taikomi daugiau nei vienos valstybės teisės aktai.

Siekdama suteikti tarpvalstybinėms poroms daugiau teisinio tikrumo ir nuspėjamumo, ES priėmė daugybę dokumentų, dažnai kartu vadinamų ES tarptautine privatine šeimos teise. Dvi naujausios ES priemonės šeimos teisės srityje yra Reglamentas Nr. 1103/2016, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas jurisdikcijos, taikytinos teisės ir teismo sprendimų sutuoktinių turto teisinių režimų klausimais pripažinimo ir vykdymo srityje, bei Reglamentas Nr. 1104/2016, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų registruotų partnerysčių turtinių pasekmių klausimais pripažinimo ir vykdymo srityje, dažnai kartu vadinami „Dvynių“ reglamentais. Apimdami tarpvalstybinių porų turtinių režimų teisinius aspektus, šie reglamentai per kelerius metus nuo jų priėmimo pasirodė esantys svarbia Europos šeimos teisės galvosūkio dalimi.

Visgi teisinį tikrumą ir nuspėjamumą galima užtikrinti tik tuo atveju, jei teisės specialistų, taikančių šiuos „Dvynių“ reglamentus, žinios bei įgūdžiai bus puikūs. Būtent jiems tobulinti ir skirtos EU-FamPro projekto metu sukurtos įvairios mokymosi priemonės, ilgainiui užtikrinsiančios vienodai ir skaidriai taikomą ES teisę. Atsižvelgiant į tai, projektu siekiama:
Projekto tikslas – prisidėti prie veiksmingo ES teisės taikymo tarpvalstybinėms poroms jų turtinių santykių srityje tiek kasdieniame gyvenime, tiek ir galimo teismo proceso metu.

Minėtiems tikslams įgyvendinti projekto atstovai MOODLE platformoje sukurs bandomąjį kursą ne mažiau kaip 200 specialistų iš ES šalių. Tuomet kursas bus peržiūrėtas ir papildytas, siekiant jį paversti masiniu nuotolinio mokymo kursu (angl. Massive On-line Course, MOOC), kuris bus prieinamas savarankiško mokymosi platformoje EDUOPEN. MOOC dalyvaus ne mažiau kaip 500 specialistų iš visų Europos šalių, be to, jis bus nemokamas dar bent dvejus metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Pagrindiniais projekto rezultatais bus laikomos išsamesnės didelio skaičiaus teisės specialistų žinios apie ES turto teisinius režimus ir pagerėjusi Europos teisinė kultūra tarptautinių bylų sprendimo klausimais. Tikimasi, kad tobulinant žinias ilgainiui tarptautinėms poroms bus teikiamos kokybiškesnės teisės specialistų paslaugos.

Kartu su Institutu projektą įgyvendina: projekto koordinatoriai Kamerino universitetas (Università degli Studi di Camerino, Italija), Almerijos universitetas (Universidad de Almería, Ispanija), Liublianos universitetas (Univerza v Ljubljani, Slovėnija) ir Rijekos universiteto Teisės fakultetas (Sveučilište u Rijeci, Pravni Fakultet, Kroatija). Projekto vadovė – prof. Lucia Ruggeri (Kamerino universitetas, Italija). Lietuvos dalies tyrėjų komandą sudaro: projekto vadovė dr. Agnė Limantė, dr. Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė ir dokt. Simona Vilkelytė.

Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga pagal „Teisingumo“ (angl. Justice) 2014–2020 m. programą, sutarties Nr. 101008404–JUST-AG-2020/JUST-JTRA-EJTR-AG-2020.

Projekto trukmė: 2021-04-15–2023-04-14.

Projekto biudžetas – daugiau kaip 364 tūkst. eurų.


Projekto partneriai:

EU-FamPro projektą palaiko 26 organizacijos:

ES lygmuo:

1.    Tarptautinė šeimos teisės advokatų akademija (IAFL)

Italija:

2.    Modenos ir Emilijos Redžo universiteto centras „EduNova
3.    Nacionalinė advokatų asociacija (CNF)
4.    Nacionalinė notarų taryba (CNN)
5.    Italijos šeimos ir vaiko teisių advokatų asociacija (AIAF)
6.    Italijos šeimos mediatorių asociacija (A.I.Me.F.)

7.    Italijos šeimos bendradarbiavimo profesionalų asociacija (AIADC)
8.    Mokymo centro „Alta Formazione Giuridica“ fondas (FSA)
9.    Italijos moterų advokačių asociacija (ADGI)
10. Markės regiono nepilnamečių bylų teismas

Lietuva:

11. Nacionalinė teismų administracija (NTA)
12. Lietuvos notarų rūmai (LNR)

13. Lietuvos jaunųjų advokatų asociacija (LJAA)

Ispanija:

14. Aukščiausiosios teisėjų tarybos Teisės mokykla (CGPJ EJ)
15. Aukščiausiosios notarų tarybos fondas „Aequitas

16. Almerijos provincijos advokatų asociacija (ICA Almeria)
17. Madrido notarų draugijos fondas „Signum
18. Granados, Jaeno ir Almerijos administracijos vadovų kolegija (GA)

Slovėnija:

19. Slovėnijos notarų rūmai (NZS)
20. Slovėnijos teisėjų asociacija (SSD)

21. Slovėnijos advokatų asociacijos akademija (OZS)
22. Tarptautinės teisės asociacijos Slovėnijos filialas (ILA Slovenia)

Kroatija:

23. Kroatijos advokatų asociacija (HOK)
24. Rijekos apygardos teismas

25. Kroatijos notarų rūmai (HJK)
26. Kroatijos teisininkių asociacija

PROJEKTO NAUJIENOS

Prestižinėje leidykloje „Intersentia“ išleista knyga „The EU Regulations on Matrimonial Property and Property of Registered Partnerships“

Prestižinėje leidykloje „Intersentia“ išleista knyga „The EU Regulations on Matrimonial Property and Property of Registered Partnerships“.

Knygoje analizuojami du naujausi ES šeimos teisės srities dokumentai – Reglamentas dėl sutuoktinių turto teisinio režimo (Reglamentas (ES) 2016/1103) ir Reglamentas dėl registruotų partnerysčių turtinių pasekmių (Reglamentas (ES) 2016/1104), kartu vadinami reglamentais „dvyniais“. Knygoje siekiama ne tik atskleisti reglamentų nuostatų esmę, bet ir plačiau pažvelgti bei aptarti klausimus, kurie glaudžiai susiję su sutuoktinių ir partnerių turto teisiniais režimais. Autoriai taip pat apžvelgia susijusią ESTT praktiką ir nacionalinę teismų praktiką.

Knygą parengė mokslininkai iš penkių ES šalių: Italijos, Ispanijos, Slovėnijos, Kroatijos ir Lietuvos. Knygos moksliniai redaktoriai – Kamerino universiteto profesorė dr. Lucia Ruggeri, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto vyriausioji mokslo darbuotoja Agnė Limantė ir docentė dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc iš Liublianos universiteto.

Ši knyga buvo parengta įgyvendinant ES bendrai finansuojamą projektą „E. mokymai apie Europos Sąjungos reglamentus dėl tarptautinių porų turto teisinių režimų“ („EU-FamPro“).

Elektroninę knygą nemokamai galite atsisiųsti internete.

Išleistas knygos „ES reglamentai dėl sutuoktinių turto teisinių režimų ir registruotų partnerysčių̨ turtinių pasekmių̨“ vertimas į lietuvių kalbą

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas išleido tarptautinės komandos parengtą knygą „ES reglamentai dėl sutuoktinių turto teisinių režimų ir registruotų partnerysčių turtinių pasekmių“. Ši knyga – netrukus pasirodysiančios Intersentia leidyklos knygos „The EU Regulations on Matrimonial Property and Property of Registered Partnerships“ vertimas į lietuvių kalbą.

Knygoje analizuojami du naujausi ES šeimos teisės srities dokumentai – Reglamentas dėl sutuoktinių turto teisinio režimo (Reglamentas (ES) 2016/1103) ir Reglamentas dėl registruotų partnerysčių turtinių pasekmių (Reglamentas (ES) 2016/1104), kartu vadinami reglamentais „dvyniais“. Knygoje siekiama ne tik atskleisti reglamentų nuostatų esmę, bet ir plačiau pažvelgti bei aptarti klausimus, kurie glaudžiai susiję su sutuoktinių ir partnerių turto režimais. Autoriai taip pat apžvelgia susijusią ESTT praktiką ir nacionalinę teismų praktiką.

Knygą parengė mokslininkai iš penkių ES šalių: Italijos, Ispanijos, Slovėnijos, Kroatijos ir Lietuvos. Knygos moksliniai redaktoriai – Kamerino universiteto prof. dr Lucia Ruggeri, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto vyriausia mokslo darbuotoja Agnė Limantė ir doc. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc iš Liublianos universiteto.

Ši knyga buvo parengta įgyvendinant ES bendrai finansuojamą projektą „E. mokymai apie Europos Sąjungos reglamentus dėl tarptautinių porų turto teisinių režimų“ („EU-FamPro“). Šis projektas  vienija tyrėjus iš Kamerino (Italija), Rijekos (Kroatija), Liublianos (Slovėnija), Almerijos (Ispanija) universitetų ir Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto (Lietuva).

Elektroninę knygą nemokamai galite atsisiųsti čia, o originalų leidinį anglų kalba bus galima rasti Intersentia svetainėje

Publikuotas naujas reglamentų „Dvynių“ komentaras

„EU-FamPro“ projekto rėmuose publikuotas mokslinis reglamentų „dvynių“ komentaras „European Family Property Relations Article by Article. Commentary on EU Regulations 1103 and 1104/2016“ (ed. Lucia Ruggeri and Roberto Garetto). 

Tai leidinys, kuriame teisės ekspertų, tarp kurių yra advokatų, notarų ir mokslininkų, komanda nuosekliai analizuoja reglamentų 1103/2016 ir 1104/2016 kiekvieno straipsnio tekstą. Autoriai daugiausia dėmesio skiria naujoms nuostatoms, taip pat galiojančiai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir valstybių narių teismų praktikai.

Šis komentaras padės geriau susipažinti su abiem reglamentais ir suprasti kiekvieną jų straipsnį atskirai.

Komentaras yra atviros prieigos ir jį galima rasti internete. 

EU-FAMPRO kursas: įvyko pirmasis internetinis seminaras (Webinar 1)

Balandžio 4 d. sėkmingai prasidėjo „E. mokymai apie Europos Sąjungos reglamentus dėl tarptautinių porų turto teisinių režimų“ (angl. E-training on EU Family Property Regimes).

Po pirmadienį vykusio įvadinio internetinio seminaro balandžio 8 d. tęsėme internetinių seminarų seriją, surengdami pirmąjį internetinį seminarą (Webinar 1). Seminaro pirmąją dalį sudarė paskaitos, kurias skaitė Agnė Limantė (Reglamentų „dvynių“ ratione materiaeratione personaeratione temporis ir ratione loci taikymo sritys), Helena Da Mota (Praktiniai klausimai dėl Reglamentų „dvynių“ taikymo srities) ir Francesco Giacomo Vitterbo (Išimtys iš reglamentų „dvynių“ materialinės taikymo srities). Po paskaitų vyko interaktyvus seminaras, kurį vedė María José Cazorla González ir Danijela Vrbljanac.

„EU-FamPro“ komanda publikavo naują viešai prieinamą knygą šeimos teisės tema

Šią vasarą buvo paskelbta nauja tarptautinės mokslininkų komandos parengta knyga – L. Ruggeri, M. J Cazorla Gonzalez (red.). Cross-border Couples Property Regimes in Action Before Courts. Understanding the EU Regulations 1103 and 1104/2016 in Practice (Dykinson S.L, 2022). Knygos autoriai – projekto mokslininkai bei kitų ES šalių mokslininkai ir praktikai.

Knygoje nagrinėjamas reglamentų „dvynių“ taikymas praktikoje – ESTT bei valstybių narių teismuose, kartu tyrimą papildant hipotetinėmis bylomis.

Knygą galite rasti čia.

Mokslinė veikla projekto EU-FamPro metu

Projekto metu buvo atliktas didelis kiekis mokslinių tyrimų ir publikuota keletas svarbių didelės apimties mokslinių publikacijų. Bet to, organizuojamos tarptautinės mokslinės konferencijos bei webinarai.

Projekto rėmuose parengtos šios mokslinės publikacijos:

Organizuotos (organizuojamos) tarptautinės konferencijos ir webinarai:

Dėl MTEP veiklos projekto EU-FamPro metu

Projekto EU-FamPro metu parengti ir vykdomi ne tik mokymai profesionalams (tikslinės projekto grupės – teisėjai, advokatai, notarai ir mediatoriai), bet ir kuriamas naujas mokymų modelis, jį grindžiantys instrumentai. Projekto EU-FamPro vykdoma veikla gali būti priskiriama eksperimentinei plėtrai, kadangi tyrimais ir praktine patirtimi sukauptomis žiniomis grindžiami sistemingi darbai, leidžiantys įgyti papildomų žinių, tiesiogiai prisidedančių kuriant naujus produktus ar procesus, ar juos tobulinant.

Mokymai vykdomi per Moodle platformą, tačiau rengiama ir ilgalaikė mokymų platforma MOOC, taip sukuriant naują produktą. Projekto metu siekiama sukurti naują instrumentą – įvarius aspektus apimančią mokymų tarptautinės privatinės šeimos teisės srityje rengimo ir vykdymo metodiką. Projekto pradiniame etape buvo nustatyta, kad reikalinga nauja – tiek turinio, tiek formos prasme – mokymų vedimo metodika, kuri atsižvelgtų į naujausius teisinių dokumentų bei teismų praktikos Europos šalyse pasikeitimus, bei kuri būtų užtikrintų, kad mokymai būtų tinkami patyrusiems teisės profesionalams, įtrauktų dalyvius dalintis patirtimi, leistų skirtingų šalių dalyviams bendradarbiauti ir perduoti turimą patirtį vienas kitam.

Taigi, nors Projekto metu rengiami mokymai, tačiau jo esmę sudaro inovatyvios mokymų medžiagos sukūrimas, kuri taptų nauju instrumentu, naudingu vykdant mokymus tarptautinės privatinės šeimos teisės tema. Sukuriamas mokymų instrumentas apima ne tik projekto dalyvių indėlį į tirtą sritį pateikiant lyginamąja teismų praktikos analize grindžiamą mokymų medžiagą, bet ir sukurtą mokymų vedimo ir organizavimo modelį. Pažymime, kad mokymai vykdomi etapais, siekiant išvystyti tinkamiausią ir originalų mokymų formą.

Be parengtos mokymų medžiagos, šiuo tikslu sukurti šie esminiai instrumentai:

Šie instrumentai kartu pasiūlo naują tarptautinės privatinės šeimos teisės mokymų instrumentą, kurio tikslas – pateikti kokybiškai naują produktą, leisiantį visose Europos šalyse remiantis sukurtu modeliu vykdyti tolesnius mokymus bei tobulinti jau vykdomus mokymus. 

Du svarbūs tarptautinės privatinės šeimos teisės renginiai Almerijoje

2022 m. rugsėjo 19 d. Almerijoje, Ispanijoje, vyks du svarbūs tarptautinės privatinės šeimos teisės renginiai: tarptautinė konferencija „Couples’ Property with Cross-border Implications: Uniting Academic Discussions and Practical Concerns“ bei tarptautinis seminaras „Practical Challenges in the Application of the Twin Regulations“.

Renginiai vyks įgyvendinant ES bendrai finansuojamą projektą „E. mokymai apie Europos Sąjungos reglamentus dėl tarptautinių porų turto teisinių režimų“ („EU-FamPro“).

Su renginių programa galima susipažinti čia.

Kviečiame į tarptautinės privatinės šeimos teisės mokymus

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas įgyvendinęs projektą „E. mokymai apie Europos Sąjungos reglamentus dėl tarptautinių porų turto teisinių režimų“ (angl. E-training on EU Family Property Regimes, EU-FamPro), kviečia dalyvauti nemokamuose tarptautinės privatinės šeimos teisės nuotoliniuose mokymuose.

Mokymai skirti teisės specialistams, norintiems pagilinti žinias tarptautinės privatinės šeimos teisės srityje ir sužinoti daugiau apie ES reglamentus, reglamentuojančius tarptautinių porų turtinius santykius.

Registracija į mokymus (registruotis galima iki 2025 m. spalio 14 d.)

Daugiau informacijos apie mokymus.