GERI KAIMYNAI

Projekte „Geri kaimynai“ buvo siekiama didinti vietos pareigūnų, besirūpinančių miesto saugumu, gebėjimus miestams partneriams besikeičiant sėkmingomis praktikomis, apmokant vietos pareigūnus bei kuriant modernią prevencinę strategiją, kurią taikytų Europos miestai, susiduriantys su nusikalstamumo mieste problemomis. Kaip geri kaimynai (toks projekto pavadinimas) įvairūs Europos miestai turi padėti vieni kitiems dorojantis su nusikalstamumo mieste bei nesaugumo problemomis. 

Projekto temos: 
·         Situacinio nusikalstamumo prevencija;         
·         Organizuotas nusikalstamumas;
·         Darbas partnerystėje;
·         Policijos vaidmuo.
 
Projekto partneris – Provincia di Padova (Italija).
 
Vykdytojai: habil. dr. Karolis Jovaišas (projekto koordinatorius), prof. Aurelijus Gutauskas (tyrėjas – ekspertas), dr. Algimantas Čepas (tyrėjas – ekspertas).
 
Trukmė: 2005.10.03 – 2007.10.02.
 
Projektas buvo finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal AGIS programą.