UKRAINOS PARLAMENTO VYRIAUSIOJO ŽMOGAUS TEISIŲ KOMISARO INSTITUCINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS ŽMOGAUS TEISIŲ IR LAISVIŲ KLAUSIMAIS

Lietuva, kaip vyresnioji partnerė, kartu su Austrija įgyvendina Europos Sąjungos Dvynių projektą „Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų stiprinimas žmogaus teisių ir laisvių klausimais“. Šį projektą įgyvendina geriausių Lietuvos ir Austrijos žmogaus teisių ekspertų komanda.  

Vadovaujami Seimo kontrolieriaus Augustino Normanto, projekte dirba žymiausi Lietuvos teisės mokslo ir praktikos ekspertai iš Lietuvos teisės instituto, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos bei Vilniaus universiteto teisės fakulteto.  Austrijai projekte atstovauja Liudviko Bolcmano žmogaus teisių institutas.

Projekto veiklos skirstomos į tris dalis (komponentus). Pirmasis komponentas skirtas Ukrainos ombudsmeno veiklą apibrėžiančią teisės aktų bazę patobulinti vadovaujantis geriausia Europos šalių praktika žmogaus teisių apsaugos srityje. Tam bus parengta esamų teisės aktų analizė ir rekomendacijos, šiuo klausimu bus surengta apskritojo stalo diskusija ir kai kurių teisės aktų projektai.

Taip pat bus siekiama sustiprinti Ombudsmeno aparato institucines galias. Tam bus atlikta situacijos analizė, susipažinta iš arčiau su Europos Žmogaus Teisių teismo darbu, parengtos rekomendacijos. Taip pat bus organizuota pažintis su Lietuvos, Latvijos bei Austrijos žmogaus teisių apsaugos sistemomis, numatomas ir mokomasis vizitas į Kroatiją. Taip pat bus organizuojamos apskritojo stalo diskusija, seminarai bei mokymai Ukrainoje dirbantiems žmogaus teisių apsaugos specialistams.

Įgyvendinant Dvynių projektą Ukrainoje, bus parengtas geriausia Europos praktika paremta personalo apmokymo sistema. Bus paruošti pasiūlymai, mokymų planai ir programos, atlikti pilotiniai mokymai ir suorganizuota pažintis su Lietuvoje veikiančia žmogaus teisių apsaugos sistema.

 Šio dvejų metų trukmės projekto administracinį ir finansinį valdymą užtikrins Centrinė projektų valdymo agentūra. Europos Komisija projektui skiria 1,5 mln. eurų. 

Lietuva aktyviai dalyvauja ES Dvynių programoje Ukrainoje. Nuo 2010 m. Lietuvos institucijos kartu su partneriais iš kitų ES šalių Ukrainoje dalijosi patirtimi teismų reformos, žemėtvarkos, transporto saugos klausimais.

Ukrainos dvynių projekto metu buvo parengta mokslinė-praktinė produkcija:

  • pasiūlyti metodologiniai įrankiai, aprašyti šioje ataskaitoje (Reference Book);
  • Pauzaite-Kulvinskiene, J; Limante, A. (2019) “Right to good administration in European legal framework”. In Administrative law and science in the European context. Vol. 3 / Michalak, M; Kledzik, P. (eds). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019, ISBN 9788379721436;
  • Paužaitė-Kulvinskienė, Jurgita. Ombudsmeno instituto Ukrainos teisinėje sistemoje ypatumai ir jų atitiktis europinėms teisės tradicijoms // Vilnius University Open Series: Kelyje su konstitucija: recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. ISBN 9786090707920. eISBN 9786090707937. eISSN 2669-0535. p. 246-267. DOI: 10.15388/KSK.2022.12.