NETEISĖTA AKCIZINIŲ PREKIŲ APYVARTA KAIP DAUGIAPLANIS SOCIALINIS REIŠKINYS IR JO KONTROLĖS PROBLEMOS

Projektu  siekta  visapusiškai ištirti  neteisėtą  akcizinių prekių  apyvartą (toliau  – NAPA) kaip  socialinį  reiškinį ir šiame kontekste  įvertinti NAPA  kontrolės priemonių sistemos  efektyvumą, proporcingumą,  taip  pat  šios sistemos nuoseklumą. Įvairių mokslo  šakų  (teisės, kriminologijos,  sociologijos, psichologijos) ekspertų  grupė tirs  NAPA ekonominius, socialinius veiksnius, pažeidėjų ir  pažeidimų  tipus,  mėgino atskleisti  jų  diferenciaciją. Buvo  tiriamos baudžiamosios, administracinės, mokestinės, konfiskacinės, muitinės, valstybės sienos apsaugos tarnybos ir policijos taikomos NAPA  kontrolės  priemonės, jų tarpusavio  ryšiai  ir balansas.  Atskirų  šių kontrolės  priemonių  ir bendros  jų sistemos efektyvumas  ir proporcingumas  buvo vertinamas  atsižvelgiant  į nustatytus  socialinio  NAPA konteksto ypatumus, kriminologines  pažeidėjų  ir pažeidimų charakteristikas. Buvo numatoma pagrįsti diferencijuoto požiūrio į skirtingų tipų  (aukšto organizuotumo stambaus ir menkai ar visai neorganizuoto smulkaus) NAPA būtinybę, taip pat parodyti institucinių kontrolės priemonių ir naujųjų turtinio pobūdžio priemonių svarbą,  kvestionuojant  įprastą sankcijų griežtinimo politinę kryptį. Svarbiu tyrimo kontekstu buvo Europos Sąjungos lygmens  iniciatyvos dėl NAPA kontrolės stiprinimo, taikomos kontrolės priemonės  Lietuvai kaimyninėse ir kitose svarbiose Europos Sąjungos valstybėse (turinčiose išorinę Europos Sąjungos sieną, taip pat svarbiose NAPA paskirties valstybėse). 

 
 
Vykdytojai: dr. Skirmantas Bikelis, dr. Simonas Nikartas, Judita Venckevičienė, Renata Giedrytė, Milda Kaminskaitė.
 
Trukmė: 2014.04.01 – 2016.09.30
 
Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos lėšomis, pagal programą „Mokslininkų grupių projektai”.
Projekto finansavimo sutarties numeris: MIP-092/2014.