KOVA SU VAIKŲ SEKSUALINIU IŠNAUDOJIMU IR PREVENCIJA

Tarptautinis projektas „Kova su vaikų seksualiniu išnaudojimu ir prevencija” siekė pagerinti vaikų seksualinio išnaudojimo prevencijos bei intervencijos sistemą Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje. Pagrindinis tikslas buvo išvystyti strategijas bei instrumentus vaikų seksualinio išnaudojimo prevencijos bei intervencijos gerinimui, siekiant šių konkrečių tikslų: tirti bei analizuoti esamą vaikų viktimizacijos situaciją Lietuvoje, Latvijoje bei Lenkijoje; gerinti koordinavimą ir bendradarbiavimą tarp vietos valdžios įstaigų, teisės įgyvendintojų bei kitų institucijų; stiprinti vietos teisės ir vaikų apsaugos institucijų žinias bei supratimą, keičiantis geriausiomis praktikomis ir strategijomis projekte dalyvaujančioms bei kitoms ES valstybėms; stiprinti tarpdisciplininių profesionalų žinias bei įgūdžius tęstiniais mokymais ir supervizijomis; padėti seksualinio išnaudojimo aukoms ir liudininkams įveikti traumą bei lengvinti jų dalyvavimą teisinėse procedūrose; vystyti ir įgyvendinti vaikų seksualinio išnaudojimo prevencijos priemones valstybėms keičiantis praktikomis bei instrumentais.
 
Partneriai:  
Projekto rezultatai: 
Teisės institutas buvo atsakingas už lyginamojo vaikų viktimizacijos tyrimo įgyvendinimą, t.y. tyrimo priemonės paruošimą, tyrimo rezultatų analizę bei ataskaitos parengimą. Pagrindiniai šios veiklos tikslai: vaikų viktimizacijos Lietuvoje ir Latvijoje tyrimas bei analizė; tikslios priemonės geroms praktikoms tarp projekto parnerių įvertinimui pritaikymas; vaikų viktimizacijos duomenų tarp projekto parnerių bei kitų Europos valstybių lyginimas; rekomendacijos projekto partnerėms bei kitoms Europos valstybėms.  
 
 
Vykdytojai: dr. Margarita Dobrynina, Judita Žukauskaitė, Renata Giedrytė.
 
Trukmė: 2011.12.01 – 2013.11.30.
 
Projektas buvo finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal programą „Prevencija ir kova su nusikalstamumu”.