BENDRUOMENĖS DALYVAVIMAS VIEŠOSIOS TVARKOS IR SAUGUMO UŽTIKRINIME (CECOPS)

Projektas „Bendruomenės dalyvavimas viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinime” iš dalies yra ankstesnių ES finansuotų projektų dėl partnerystės ir nusikalstamumo prevencijos rezultatas. Projekto pagrindas – iniciatyvų, tiesiogiai įtraukiančių piliečius į priežiūros ir miesto saugumo užtikrinimą, didėjimas. Daug valstybių turi planus, kuriais remiantis rajonuose patruliuoja savanoriai, priežiūros ir nusikaltimų prevencijos tikslu. Vienose valstybėse tai yra pagrįsta tradicijomis ar kultūra, kitose šis reškinys paplitęs mažesniu lygiu. Žmonių judėjimas visoje Europoje (ir už jos ribų) reiškia, jog yra būtinybė užtikrinti, kad naujos bendruomenės būtų pilnai įtrauktos į šias veiklas.

Aišku, jog šioje greitai besivystančioje aplinkoje vietinės praktikos taip pat greitai keičiasi bei gali būti perduotos. Kartu su geromis praktikomis, yra ir poreikis formaliam vertinimui įkurti: ar iniciatyva pasisekė ir kodėl taip įvyko bei kokiomis aplinkybėmis ji gali būti perduodama.

Projekto partneriai: teisės įgyvendinimo pareigūnai, akademikai ir vietos pareigūnai – dirbo ties jau egzistuojančiais ryšiais, taip pat įtraukiant ir naujus partnerius bei taip didinant veiklos apimtį. Parneriai buvo pasirenkami pagal jų svarbą aplinkybėms, su kuriomis susiduria pagrindinis pareiškėjas. Londonas, pasižymėdamas įvairove turi greitai ir efektyviai mokytis, kas geriausiai atitiktų jo gyventojų poreikius. Taip pat ši įvairovė sukuria aplinką, kurioje klesti inovatyvios praktikos; tai reikalauja identifikacijos, vertinimo bei dalinimosi.

Projekto veikla apėmė: dvi pagrindines konferencijas (pusiaukelės ir baigiamoji. Pirmiausiai partneriai apsibrėžti pagrindines veiklos gaires bei patvirtinti bendrus tikslus apsilankė renginyje Londone. Visi aštuoni seminarai vyko su tikslu pademonstruoti bei apžvelgti skirtingas iniciatyvas. Galutinis rezultatas apėmė: iniciatyvų duomenų bazę, apibūdintą ir įvertintą pagal išsikeltus kriterijus; ataskaitą, detalizuojančią pamatines problemas, iškilusias projekto bei konferencijų metu (250 – 300 delegatų) dalinantis atradimais. 

 
Projekto partneriai: 
Vykdytojai: Evaldas Visockas (Teisės instituto Tarptautinių ryšių skyriaus vedėjas – tyrėjas), Simonas Nikartas (Teisės instituto Kriminologinių tyrimų skyriaus tyrėjas).
 
Trukmė: 2009.11.01 – 2011.10.31.
 
Projektas buvo finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal programą „Prevencija ir kova su nusikalstamumu” (ISEC).