NUŽUDYMAI LIETUVOJE: KRIMINOLOGINIS TYRIMAS

Nužudymai yra vienas iš mažiausią latentiškumą turinčių nusikaltimų, kurie, palyginus su kitos rūšies nusikalstamomis veikomis, sudaro nedidelę dalį visos nusikaltimų statistikos. Tačiau tai yra sunkiausias nusikaltimas dėl to, jog kėsinamasi į absoliučią vertybę – žmogaus gyvybę. Pastaruosius du dešimtmečius Lietuva yra viena iš pirmaujančių valstybių Europoje pagal nužudymų skaičių šimtui tūkstančių gyventojų. Lietuvoje nėra įgyvendinama nuoseklios nužudymų prevencijos politikos, mokslinių tyrimų nužudymų tematika beveik nėra, o ir atlikti moksliniai tyrimai apsiriboja teisės normų ir jau esamų statistinių duomenų aptarimu.

Mokslinių tyrimų projekte „Nužudymai Lietuvoje: kriminologinis tyrimas“ buvo keliamas tikslas kompleksiškai ištirti per pastaruosius kelerius metus šalyje įvykdytų nužudymų ir sunkių sveikatos sutrikdymų veiksnius ir sąlygas. Tam tikslui pasitelktos teisinė, sociologinė ir psichologinė prieigos, taikomi kiekybiniai ir kokybiniai sociologiniai tyrimo metodai, psichologinis už nužudymus įkalintų asmenų testavimas ir teisės aktų bei valstybės politikos analizė.

Šiame projekte buvo atliekama 1000 nuosprendžių nužudymų ir sunkių kūno sutrikdymų bylose statistinė analizė, nuteistųjų už šiuos nusikaltimus psichologinis testavimas, reprezentatyvi gyventoju nuomonės apklausa, lyginamoji statistinių duomenų analizė, media turinio analizė ir interviu su baudžiamosios politikos ekspertais. Išnagrinėjus šiuos aspektus numatytos sociopsichologinės, teisinės ir politinės sąlygos, kurios turi įtakos aukštam nužudymų ir kitų sunkių smurtinių nusikaltimų skaičiui Lietuvoje. Šiuo pagrindu formuotos rekomendacijos įvairioms valstybinės politikos sritims.


Projekto partneris – Vilniaus universitetas.


Vykdytojai: dr. Algimantas Čepas (Teisės institutas, direktorius), dr. Margarita Dobrynina (Teisės institutas Vaikų ir jaunimo teisės sektorius, jaunesnioji mokslo darbuotoja, l.e. Kriminologinių tyrimų sk. vedėjos pareigas), Vaidas Kalpokas (Teisės institutas Kriminologinių tyrimų skyrius, jaunesnysis mokslo darbuotojas), prof. Aleksandras Dobryninas (Vilniaus universitetas Filosofijos fakultetas, Sociologijos katedros profesorius), prof. Gintautas Valickas (Vilniaus universitetas Filosofijos fakultetas, Bendrosios psichologijos katedros vedėjas, profesorius), Alina Mickevič (Teisės institutas Kriminologinių tyrimų skyrius Vaikų ir jaunimo teisės sektorius, jaunesnioji mokslo darbuotoja), dr. Vytautas Navickas (Vilniaus universitetas Filosofijos fakultetas, Bendrosios psichologijos katedros lektorius), dr. Kristina Vanagaitė (Vilniaus universitetas Filosofijos fakultetas, Bendrosios psichologijos katedros lektorė), Darius Šneideris (Teisės institutas Baudžiamosios justicijos tyrimų skyrius, specialistas), Ieva Labanauskaitė (Vilniaus universitetas Filosofijos fakultetas Kriminologinių studijų centras, jaunesnioji mokslo darbuotoja), dr. Simonas Nikartas (Teisės institutas Kriminologinių tyrimų skyrius, tyrėjas).


Trukmė: 2012.03.01 – 2013.12.31.

Projektas buvo finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos lėšomis, pagal programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui”.

Projekto finansavimo sutarties numeris: SIN-11/2012.