ES TEISĖJŲ MOKYMAI DĖL „BRIUSELIO IIA“ REGLAMENTO: NUO PIETŲ IKI RYTŲ

2015–2017 metais Lietuvos teisės institutas (toliau – LTI) kartu su partneriais iš Italijos, Ispanijos ir Kroatijos įgyvendino Europos Komisijos iš dalies finansuotą projektą „ES teisėjų mokymai dėl „Briuselio IIa“ reglamento: nuo pietų iki rytų“ (angl. EU Judiciary Training on Brussels IIa Regulation: From South to East).

2003 m. lapkričio 27 d. Europos Tarybos reglamentas Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismų sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo dažniau vadinamas Reglamentu „Briuselis IIa“. Tai vienas sudėtingiausių privatinės šeimos teisės ES dokumentų. Jame numatytos įvairios jurisdikcijos nustatymo, teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo taisyklės. Pastarosios yra gana nevienodai taikomos atskirose ES šalyse, todėl projektu buvo siekiama susisteminti ir įvertinti pasirinktų ES valstybių teismų praktiką, atskleisti pagrindines Reglamento „Briuselis IIa“ taikymo tendencijas ir parengti praktinį apibendrinimą, kaip konkrečios nuostatos taikomos teismuose (pvz., kokiais kriterijais remiantis atskirose valstybėse nustatoma „asmens gyvenamoji vieta“).

Projekto įgyvendinimo metu buvo paruošta teisėjų ir kitų teisininkų mokymų medžiaga apie tai, kaip turėtų būti taikomas Reglamentas „Briuselis IIa“ sudėtingose šeimos privatinės teisės bylose. Ypatingas dėmesys skirtas skyrybų klausimui, ypač kuomet skiriasi skirtingų pilietybių asmenys, gyvenantys ne savo pilietybės šalyje. Kartu akcentuoti su vaikų pagrobimu susiję klausimai. Pagal parengtą mokymų medžiagą buvo suorganizuoti aštuoni specialūs mokymai keturiose šalyse – Italijoje, Ispanijoje, Kroatijoje ir Lietuvoje bei prestižinėje tarptautinėje leidykloje išleista monografija anglų kalba.

Kartu su LTI projektą „ES teisėjų mokymai dėl „Briuselio IIa“ reglamento: nuo pietų iki rytų“ įgyvendino Milano-Bicocca universitetas (Italija, projekto koordinatoriai), Barselonos universitetas (Ispanija), Rijekos universitetas (Kroatija). Džiugu, kad prie projekto įgyvendinimo Lietuvoje kaip asocijuoti partneriai prisidėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Nacionalinė teismų administracija.

 

Projektą iš dalies finansavo Europos Komisija pagal „Teisingumo“ (angl. Justice) programą, sutarties Nr. JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6854. 

Projekto trukmė: 2015 m. spalio 1 d. – 2017 m. rugsėjo 30 d.

 

Projekto metu parengta mokslinė ir kita produkcija (pateikiamos tik tos publikacijos, prie kurių parengimo prisidėjo LTI mokslininkai):

Monografija (red. Costanza Honorati) anglų kalba „Jurisdiction in Matrimonial Matters, Parental Responsibility and International Abduction“, išleista prestižinės tarptautinės leidyklos „Giappichelli“ / „Peter Lang“;

Limantės mokslo straipsnis anglų kalba „Establishing habitual residence of adults under the Brussels IIa regulation: best practices from national case-law“ žurnale „Journal of Private International Law“;

Kavoliūnaitės-Ragauskienės ir A. Limantės mokslo studija lietuvių kalba „Reglamento „Briuselis IIa“ peržiūra: siūlomos naujovės ir jų įtaka Lietuvos teisinei sistemai“, išleista Lietuvos teisės instituto;

Limantės straipsnis projekto svetainei anglų kalba „The Supreme Court of Lithuania rules on habitual residence and conditions for prorogation“;

Nekrošiaus ir K. Pranevičienės mokslo straipsnis lietuvių kalba „Pilietybė kaip teismingumą santuokos nutraukimo bylose pagal Europos Sąjungos teisę pagrindžiantis kriterijus“ žurnale „Teisės problemos“;

Limantės ir A. Račkauskaitės-Burneikienės mokslo straipsnis lietuvių kalba „Vaiko išklausymo reikalavimas šeimos bylose“, publikuotas žurnale „Teisė“;

Reglamento „Briuselis IIa“ taikymo vadovas: Mokymų medžiaga“ lietuvių kalba (norėdami gauti mokymų medžiagą, kreipkitės į Lietuvos teisės institutą nurodydami poreikio priežastį);

Reglamento „Briuselis IIa“ taikymo vadovas“, išleistas Lietuvos teisės instituto lietuvių kalba.