VEIKSMINGO POLICIJOS IR KITŲ SUINTERESUOTŲ INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMO LINK: SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO, PAGALBOS IR PREVENCIJOS MODELIS (POSIB)

Lietuvos mokslo taryba (toliau – LMT) skyrė finansavimą Lietuvos teisės instituto (toliau – LTI) moksliniam tyrimui „Veiksmingo policijos ir kitų suinteresuotų institucijų bendradarbiavimo link: smurto artimoje aplinkoje atpažinimo, pagalbos ir prevencijos modelis“ („POSIB“). Projektas skirtas įvertinti smurto atpažinimo mechanizmus, esamą pagalbą aukoms, taikomas prevencines priemones, darbo su smurtautojais ypatumus.

Pagal šį tyrimą mokslininkai sieks sukurti policijos ir kitų suinteresuotų institucijų bendradarbiavimo modelį. Bus ištirti įvairūs smurto artimoje aplinkoje atvejai, galimi jų klasifikavimo būdai. Mokslininkai pasiūlys tipinių ir rečiau pasitaikančių atvejų sprendimus, laikantis smurto artimoje aplinkoje individualaus atvejo vadybos principo. Atvejų suklasifikavimas, įvairių situacijų modeliavimas ir rekomendacijų pateikimas pagal tam tikrą atvejų susisteminimą prisidės ne tik prie efektyvaus reagavimo, smurto atvejų atpažinimo, tinkamų prevencinių priemonių parinkimo, bet ir padės pareigūnams aiškiau suprasti darbo kryptis.

Pabaigus tyrimą policijos pareigūnams, prokurorams, socialinės pagalbos centrams, nevyriausybinėms organizacijoms bus suorganizuotas praktinis seminaras-diskusija. Jos metu bus pristatytas bendradarbiavimo modelis, aptariami praktiniai modelio įgyvendinimo klausimai, daloma metodinė medžiaga.

LMT remiamos veiklos kryptis – Reikminių tyrimų projektai, – skirta finansuoti skubius valstybės poreikiais grįstus taikomuosius mokslinius tyrimus. Tai tyrimai pagal valstybei ypač aktualias mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programų temas, pasiūlytas ministerijų ir kitų suinteresuotų valstybės institucijų.

Projekto tyrėjų komandą sudaro LTI mokslininkai: dr. Ilona Michailovič (projekto vadovė), dr. Svetlana Justickaja, dr. Rūta Vaičiūnienė, Vaidas Kalpokas (nuo 2019-01), dokt. Evaldas Visockas (iki 2019-01).

Projekto trukmė: 2018-04-09 – 2019-09-30.

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (Sutarties Nr. S-REP-18-5), skyrusi beveik 70 tūkst. eurų.

Atlikto tyrimo rezultatai pateikiami mokslo studijoje, kurią rasite čia.