ES DVYNIŲ PROJEKTAS KROATIJOS RESPUBLIKOJE „TEISĖJŲ AKADEMIJOS DARBO STIPRINIMAS KURIANT MOKSLO PROGRAMAS IR RENGIANT EKSPERTŲ LIUDIJIMŲ MOKYMUS“

Lietuva buvo laimėjusi trumpalaikį Europos Sąjungos Dvynių programos projektą Kroatijos Respublikoje „Teisėjų akademijos darbo stiprinimas kuriant mokslo programas ir rengiant ekspertų liudijimų mokymus“.

Įgyvendindami šį projektą Lietuvos institucijų (Lietuvos teisės instituto, Teisingumo ministerijos, Lietuvos teismo ekspertizės centro, Generalinės prokuratūros bei Nacionalinės teismų administracijos) ekspertai bendradarbiavo su Kroatijos Teisėjų akademija rengiant mokymų programas bei medžiagą apie ekspertų liudijimus civilinėse ir baudžiamosiose bylose, gerinant teismų darbuotojų bendradarbiavimą su liudijančiais ekspertais.

Projekto tikslas buvo siekiant stiprinti geresnį bendradarbiavimą su ekspertais liudytojais teisminėse procedūrose, sukurti Kroatijos Teisėjų akademijos profesinio mokymo programą, apimančią ekspertų liudijimų ir teisėjų, prokurorų bei advokatų kompetencijos sritis. Viena iš pagrindinių temų – ekspertų liudytojų vaidmuo, pavyzdžiui, ekspertų liudytojų veiklos sritis ir užduotys bei ekspertų liudijimų naudojimas teisminėse procedūrose. Kroatijos Teisėjų akademija nuolat gaudavo informacijos iš teisėjų ir prokurorų, jog šioje srityje trūksta žinių. Viena iš priežasčių yra tinkamo teisminio mokymo trūkumas, kuris padėtų teismo pareigūnams gauti ir įsisavinti žinias apie esamas problemas, kurios galėtų būti sprendžiamos ar tikslinamos ekspertų liudytojų ir kurios aiškiau nubrėžtų tikslus ekspertams liudytojams.

Mokymas šioje srityje leido pagerinti teismų procesų kokybę, nes ekspertai liudytojai dėl savo specializuotų žinių konkrečioje srityje padėjo teisėjams ir prokurorams spręsti bylas ir priimti teisingus sprendimus.

Projekto partnerių pasiūlytos paslaugos: kvalifikuotų ir pripažintų ekspertų darbas projekte; ekspertų žinių ir patirties perdavimas mokymuose, praktiniuose užsiėmimuose ir seminaruose; abipusiai naudingos ir efektyvios partnerystės plėtojimas tarp abiejų šalių ekspertų.

Projekto partneriai: Lietuvos teisės institutas, Nacionalinė teismų administracija, Lietuvos Respublikos Generalinė Prokuratūra, Lietuvos Teismo ekspertizės centras, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

Projektas buvo finansuojamas Europos Komisijos lėšomis.

Projekto trukmė: 2015.01 – 2015.07

Mokymuose dalyvavo bent 180 dalyvių (teisėjų, prokurorų ir advokatų).