TEISINĖ PAGALBA VAIKAMS BAUDŽIAMAJAME PROCESE: GEROSIOS PRAKTIKOS FORMAVIMAS IR SKLAIDA (LA CHILD)

Picture2

Projekto svetainė: https://lachild.eu

2020 metų vasario 1 dieną Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas (TI) kaip pagrindinis projekto koordinatorius pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos (ES) finansuojamą projektą „Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida“ (LA CHILD) (projekto pavadinimas anglų kalba: Legal aid for children in criminal proceedings: developing and sharing best practices). Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais iš Belgijos (Defence for Children (DCI-Belgium)) ir Albanijos (Center of Integrated Legal Services and Practices (CILSP)).

Bendras projekto tikslas yra prisidėti stiprinant vaikų, kurie yra įtariamieji ar kaltinamieji baudžiamajame procese, procesinių teisių apsaugą ir skatinti nuoseklų Direktyvos 2016/800 įgyvendinimą ES valstybėse narėse. Projektas pagrindinį dėmesį skiria vaikams teikiamos teisinės pagalbos klausimams ir jos kokybei.

Projekto metu analizuotas Europos valstybių reguliavimas ir praktika teikiant teisinę pagalbą vaikams baudžiamajame procese bei parengta studija, kurioje aptarti pagrindiniai iššūkiai bei gerieji valstybių pavyzdžiai. Remiantis tyrimo rezultatais, parengtos teisinės pagalbos vaikams baudžiamajame procese teikimo gairės, kurios bus plačiai išplatintos ES šalyse. Be to, projekto rėmuose buvo suorganizuota itin daug dėmesio ir dalyvių iš viso pasaulio sulaukusi tarptautinė konferencija, kurioje užsienio ir Lietuvos ekspertai dalijosi savo mintimis ir įžvalgomis. 2021 m. lapkritį projekto partnerių šalyse bus organizuojami specializuoti mokymai teisinės pagalbos teikėjams ir kitiems su ja dirbantiems specialistams, teisėjams ir socialinėms tarnyboms. Projektą užbaigs apskritojo stalo diskusija Briuselyje, kurioje bus kviečiami dalyvauti nacionaliniai, tarptautinių ir ES institucijų ekspertai.

Projektą finansuoja Europos Sąjunga pagal „Teisingumo programą“. Projekto trukmė: 2020 m. vasario 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d. 

NACIONALINIO REGULIAVIMO IR PRAKTIKOS APŽVALGOS

Dokumentų analizę bei interviu su profesionalais savo šalyse atliko projekto partneriai: DCI-Belgium Belgijoje, Center of Integrated Legal Services and practices Albanijoje ir Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas Lietuvoje. Advokatų kontora DLA Piper atliko teisės aktų apžvalgą 11 kitų Europos šalių.

Nacionalinėse apžvalgose pateiktas teisinės pagalbos įtariamiesiems ar kaltinamiesiems vaikams įvertinimas 14 Europos šalių. Šiose apžvalgose nagrinėjamas praktinis Europos standartų ir nacionalinių teisės aktų dėl teisinės pagalbos nepilnamečiams įgyvendinimas.

PARTNERIŲ PARENGTOS NACIONALINIO REGULIAVIMO IR PRAKTIKOS APŽVALGOS
(teisės aktų ir interviu medžiagos tyrimas)
„DLA PIPER“ PARENGTOS APŽVALGOS (teisės aktų tyrimas)

EUROPINIO REGULIAVIMO IR PRAKTIKOS APŽVALGOS

TEISINĖ PAGALBA ĮTARIAMIESIEMS IR KALTINAMIESIEMS VAIKAMS:
TARPTAUTINIS IR EUROPINIS REGULIAVIMAS

Šioje studijoje rasite išsamią ir nuoseklią tarptautinių ir Europos dokumentų, susijusių su teisine pagalba įtariamiesiems ir kaltinamiesiems vaikams, pristatymą ir analizę. Taip pat joje pateikiama išsami tarptautinių standartų apžvalga, identifikuojami tarptautinės bendruomenės suformuluoti reikalavimai nacionalinėms teisinės pagalbos sistemoms, kad šios būtų kuo labiau prieinamos ir pritaikytos vaikams.

TEISINĖ PAGALBA ĮTARIAMIESIEMS IR KALTINAMIESIEMS VAIKAMS:
EUROPOS NACIONALINIO REGLAMENTAVIMO LYGINAMASIS TYRIMAS

Šiame tyrime, parengtame įgyvendinant projektą „LA Child“, pristatoma lyginamoji teisinės pagalbos reguliavimo ir praktikos, susiklosčiusios Europos valstybėse, apžvalga. Ši komparatyvinė nacionalinės teisės aktų ir praktikos analizė išryškina pagrindines teisinės pagalbos sistemų problemas ir iškristalizuoja originalią ir įkvepiančią praktiką, į kurią būtų naudinga atsižvelgti ir ją įdiegti savo nacionalinėse teisinėse sistemose.

Ši apžvalga leis jums sužinoti daugiau apie teisinę pagalbą įtariamiesiems ir kaltinamiesiems vaikams Europoje bei susipažinti su konkrečiais sprendimais, kuriuos valstybės ir jų advokatai taiko, siekdami tobulinti teisinės pagalbos vaikams kokybę.

Picture5

Ataskaita prieinama šiomis kalbomis:

ALBANŲ          OLANDŲ          ANGLŲ          LIETUVIŲ          PRANCŪZŲ 

TEISINĖS PAGALBOS VAIKAMS GAIRĖS

Teisinės pagalbos vaikams gairės yra parengtos remiantis nacionalinių teisės aktų ir tarptautinių instrumentų tyrimais, atliktais vykdant „LA Child“ projektą, taip pat atsižvelgus į didžiulę patirtį, kuria Projekto tarptautinės konferencijos metu pasidalijo pranešėjai mokslininkai ir praktikai – vieni geriausių teisinės pagalbos vaikams ekspertų visoje Europoje (spauskite čia).

Šiomis gairėmis siekiama, kad lyginamojo tyrimo metu nustatyti principai ir suformuluoti patarimai būtų prieinami visoje Europoje ir visiems suinteresuotiesiems subjektams, susijusiems su teisine pagalba vaikams, kurie yra įtariamieji ar kaltinamieji baudžiamajame procese.

Šios gairės skirtos visiems specialistams, kurie dalyvauja arba turi įtakos teikiant teisinę pagalbą vaikams, kurie yra įtariamieji arba kaltinamieji baudžiamajame procese. Pirmiausia tikimės, kad jos bus praktiška ir naudinga priemonė visiems advokatams, teikiantiems teisinę pagalbą vaikams baudžiamajame procese. Gairės gali padėti jiems geriau pažinti tarptautinius ir Europos standartus, taip pat apmąstyti savo patirtis ir rasti rekomendacijų bei įkvepiančių praktikų jas tobulinti.

Antra, atsižvelgiant į tai, kad vaikams tinkama teisinė pagalba (angl. child-friendly legal aid) taip pat priklauso nuo tarptautinės bendruomenės formuojamų principų ir veiksmingo teisinės pagalbos organizavimo, šios gairės turėtų sudominti politikos formuotojus ir teisinės pagalbos institucijas. Mūsų tikslas – aiškiai ir tiksliai įvardyti, kaip tobulinti teisinės pagalbos vaikams baudžiamajame procese teikimą ir išryškinti konkrečius būdus, kaip tą pasiekti.

Ataskaita prieinama šiomis kalbomis:

PRANCŪZŲ          ANGLŲ          LIETUVIŲ          OLANDŲ 

LEIDINYS JAUNIMUI: „Žinok savo teises!“

Projekto metu buvo parengtas ir jaunimui skirtas leidinys – vadovas „Žinok savo teises! Patarimai nepilnamečiui, kuris tapo įtariamuoju ar kaltinamuoju baudžiamajame procese“ (spauskite čia).

Jame nesudėtingai paaiškinami klausimai, kurie kyla su teisėsauga susidūrusiems nepilnamečiams, įtariamiems ar kaltinamiems nusikaltimo padarymu. Leidinys bus išplatintas susijusioms valstybės institucijoms ir teisinės pagalbos teikėjams. 

Leidinys prieinamas šiomis kalbomis:

PRANCŪZŲ          ANGLŲ          LIETUVIŲ          OLANDŲ          ALBANŲ

TARPTAUTINĖS KONFERENCIJOS MEDŽIAGA

2021 m. vasario 11 d. pakvietėme akademikus ir baudžiamosios justicijos, vaiko teisių ir teisinės pagalbos praktikus dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: dėmesys vaikams palankiai teisinei pagalbai“ (angl. Legal aid for children in criminal proceedings: child-friendly legal aid at focus). Pagrindinis šios konferencijos tikslas buvo apžvelgti galimybes gauti teisinę pagalbą skirtinguose nacionaliniuose kontekstuose, taip pat pasidalyti rekomendacijomis ir geriausia praktika šia svarbia tema.

–  Benoit Van Keirsbilck (Defence for Children International Belgium (DCI-Belgium), JT Vaiko teisių komiteto narys): įžanginis žodis
–  Agnė Limantė (Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas): „LA Child“ projekto pristatymas
    https://www.youtube.com/watch?v=p-xnMIacjuA&ab_channel=ChildProtectionHub
–  Barbel Heinkelmann (Europos Komisija): „The role of the lawyer when defending a child – the perspectives of Directive (EU) 2016/800 on procedural
    safeguards for children who are suspects or accused persons in criminal proceedings and Directive (EU) 2016/1919 on legal aid“
    https://www.youtube.com/watch?v=EYCwR_jxT6o&ab_channel=ChildProtectionHub
–  Inês Carvalho Sá (European Criminal Bar Association (ECBA)): „The challenges faced by the lawyer when defending a child“
    https://www.youtube.com/watch?v=331_be2B1iQ&ab_channel=ChildProtectionHub
–  Anna Giudice (Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuras (UNODC)): „Ensuring quality legal aid for children in contact with the criminal justice system:
    international standards and case studies from West and North Africa“
    https://www.youtube.com/watch?v=p9c4hQ26GLs&ab_channel=ChildProtectionHub
–  Elisabeth Alofs, Sofie De Bus (Laisvasis Briuselio universitetas) „The role of the lawyer in Belgian youth court proceedings: legal and societal challenges“
    https://www.youtube.com/watch?v=Iku4VelVe6Q&ab_channel=ChildProtectionHub
–  Ton Liefaard (Leideno teisės mokykla): „Child-friendly justice in Europe: how can we make sure that all children benefit?“
    https://www.youtube.com/watch?v=jeehiHHqNc8&ab_channel=ChildProtectionHub
–  Vicky Kemp (Baudžiamosios justicijos tyrimų centras, Notingamo universiteto Teisės mokykla): „Legal aid and young suspects’ legal rights in England and Wales“
    https://www.youtube.com/watch?v=5GCSUcvvZ5g&ab_channel=ChildProtectionHub
–  Rūta Vaičiūnienė, Simonas Nikartas (Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas): „Legal aid for children in Lithuania“
    Eva Gangneux (Defence for Children International Belgium (DCI-Belgium)): „Legal aid for children in Belgium“
    Anjeza Puka (Center of Integrated Legal Services and Practices (CILSP)): „Legal aid for children in Albania“
    https://www.youtube.com/watch?v=tAp4rBGXqmQ&ab_channel=ChildProtectionHub
–  Khaled Quzmar (Defense for Children International Palestine (DCI Palestine)): „Legal aid for children: Palestinian experience“
    https://www.youtube.com/watch?v=6CTKqRmsbe8&ab_channel=ChildProtectionHub
–  Plarent Ruka (Center for Integrated Legal Services and Practices, former member of the Albanian Supreme Court): „Challenges of the legal aid for children in
    conflict with the law. Albanian case“
    https://www.youtube.com/watch?v=c0oKKlo3PLg&ab_channel=ChildProtectionHub
–  Raminta Goštautaitė (Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra): „Young suspects in Lithuanian criminal proceedings“
    https://www.youtube.com/watch?v=g1ltR6dD8xo&ab_channel=ChildProtectionHub
–  Marcos De Barros (Terre des hommes Hungary (Tdh Hungary)): „Presentation of the project CLEAR-Rights: Enhancing legal assistance and access to justice for
    children in conflict with the law in Europe“
    https://www.youtube.com/watch?v=qUxhCMEsvFI&ab_channel=ChildProtectionHub

 

ĮVYKIAI

– Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkės A. Limantė, R. Vaičiūnienė ir J. Apolevič prestižiniame žurnale “International Journal of Environmental Research and Public Health” publikavo mokslo straipsnį “Child-Friendly Legal Aid and Individual Assessment of Children in Conflict with the Law: Building the Basis for Effective Participation“, kuriame, be kita ko, pristatomi LA CHILD projekto metu atlikti tyrimai.
– 2021 m. lapkričio 26 d. įvyko projekto „LA CHILD” nuotoliniai mokymai. Mokymų vaizdo įrašas pasiekiamas čia.
– Teisės instituto organizuota konferencija „Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida“ sulaukė tarptautinių organizacijų
dėmesio.

– Limantė: ar einame vaikams tinkamos teisinės pagalbos link?
– Projektas ir jo tyrimai pristatyti Ekspertų grupės susitikimuose dėl UNODC rengiamos priemonės teisinės pagalbos baudžiamosios justicijos sistemose vertinimui
(Expert group meetings on development of a UNODC assessment tool on legal aid in criminal justice systems). 2020-11-18 skaitytas pranešimas „Lessons learned
during research projects on legal aid“. https://www.youtube.com/watch?v=ASWLWuXN9nc&feature=youtu.be.
– Projekto tyrimai pristatyti tarptautinėje konferencijoje „International Legal Aid Group Conference 22-24 June 2021“. Skaitytas pranešimas „Legal aid for children
in conflict with the law in Europe: towards child-friendly legal aid?“. Informacija (įskaitant skaidres) pasiekiama: https://www.legalaid.nsw.gov.au/about-
us/international-legal-aid-conference-2021.