LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

A. Limantė: ar einame vaikams tinkamos teisinės pagalbos link?

[:lt]

 

2021 m. birželio 22–24 d. didžiausia Australijoje Naujojo Pietų Velso teisinės pagalbos agentūra „Legal Aid NSW“ sukvietė šios srities ekspertus iš viso pasaulio į nuotolinę Tarptautinės teisinės pagalbos grupės (angl. The International Legal Aid Group, ILAG) 2021 metų konferenciją. Renginyje „Access to Justice and the Challenge of COVID-19“ (liet. Teisė kreiptis į teismą ir COVID-19 iššūkiai) pranešimą skaitė ir Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkė Agnė Limantė. Antrą konferencijos dieną savo pranešime „Legal aid for children in conflict with the law in Europe: towards child-friendly legal aid?“ (liet. Teisinė pagalba įtariamiesiems ir kaltinamiesiems vaikams Europoje: ar einame vaikams tinkamos teisinės pagalbos link?) tyrėja pristatė jos vadovaujamos komandos įgyvendinamo projekto „Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida“ (LA CHILD) rezultatais paremtas įžvalgas.

Pranešimo pradžioje mokslininkė apžvelgė naujausius tarptautinius dokumentus, kuriuose aprašomos vaikams tinkamos teisinės pagalbos principai ir gairės. Pranešėja pažymėjo, kad įtariamųjų ir kaltinamųjų vaikų privalomas atstovavimas, prasidedantis jau nuo pirmosios apklausos policijos nuovadoje, yra gera praktika, kuri turėtų būti įgyvendinta ir už Europos ribų. „Deja, – tęsė A. Limantė, – vaikai retai kada žino savo teises, todėl reikėtų didesnės tokios informacijos sklaidos jiems priimtinais būdais.“ Galiausiai mokslininkė pabrėžė, kad teisininkai, kurie specializuojasi vaiko teisių gynimo srityje, turėtų ne tik išmanyti vaikų justicijos ypatumus, bet ir suvokti jų psichologiją bei raidą. Siekiant, kad teisinė pagalba būtų teikiama atsižvelgiant į vaiko amžių ir brandą, ilgainiui turėtų rastis tokių paslaugų teikimo standartų arba profesinių elgesio kodeksų, kuriuose specialistai rastų rekomendacijų, kaip elgtis su įtariamaisiais ir kaltinamaisiais vaikais.

Tarptautinė teisinės pagalbos grupė (ILAG) vienija teisinės pagalbos specialistus nuo tokias paslaugas teikiančių tarnybų vadovų, aukšto rango valstybės tarnautojų iki įvairių pasaulio valstybių mokslininkų. Grupės misija – pasitelkiant diskusijas ir dialogą, atsižvelgiant į tarptautinius politikos ir tyrimų pokyčius, gerinti moksliniais tyrimais paremtos politikos formavimą teisinių paslaugų teikimo srityje.

Agnės Limantės pranešimo konferencijoje vaizdo įrašas pasiekiamas čia, o jos parengtas skaidres galima parsisiųsti čia.

Informaciją apie visą renginį bei kitų pranešėjų pristatymus galite rasti čia.

Daugiau informacijos apie A. Limantės vadovaujamą „LA CHILD“ projektą galite rasti čia.

[:en]

 

On 23-24 June 2021, Australia’s largest legal aid agency in New South Wales, “Legal Aid NSW” convened experts in the field from all over the world to the online conference of the International Legal Aid Group. At the event entitled “Access to Justice and the Challenge of COVID 19” took part Agnė Limantė, a chief researcher at the Law Institute of the Lithuanian Centre for Social Sciences. On the second day of the conference, she gave the presentation “Legal aid for children in conflict with the law in Europe: towards child-friendly legal aid?”. In her speech, the researcher presented her insights based on the results of the project “Legal aid for children in criminal proceedings: developing and sharing best practices” (LA CHILD) implemented by her team.

At the beginning of her presentation, the researcher reviewed the latest international documents establishing the principles and guidelines for child-friendly legal aid. Agnė Limantė noted that the mandatory representation of suspected and accused children throughout the criminal proceedings is a good practice that should be strengthened in Europe and beyond it. She added: “However, children are not always aware of their rights, including the right to legal aid; therefore, there is a need for the greater dissemination of such information in clear and accessible ways.” The researcher emphasised how important is that lawyers who specialise in the area of child justice would have in-depth knowledge of child justice specifics and a profound understanding of child psychology and development. To provide legal assistance according to the age and maturity of the child, standards or professional codes of conduct should be developed in the long run, in which professionals would find recommendations on how to deal with suspected and accused children.

The International Legal Aid Group (ILAG) is a network of legal aid specialists, including Chief Executives and Managers from Legal Aid Commissions, High Ranking Civil Servants and leading academics in different countries all over the world. The mission of ILAG is to improve evidence-based policy-making in the field of poverty legal services through discussion and dialogue relating to international developments in policy and research. ILAG focuses primarily on the particular issues raised in jurisdictions, which have established highly developed systems of legal aid.

The video of Agnė Limantė report at the conference is available here and you can download her slides here.

Information about the whole event and presentations of other speakers can be found here.

You can find more about the LA CHILD project led by A. Limantė here.

[:]