LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Instituto mokslininko Roko Uscilos straipsnis tarptautiniame leidinyje

[:lt]

 

Kas dvejus metus leidžiamame mokslinių darbų rinkinyje „Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics“ (liet. Teismo ekspertizės ir kriminalistikos teorija bei praktika) publikuotas Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininko dr. Roko Uscilos straipsnis „Some issues on forensic psychological examination of victims enduring domestic violence“ (liet. Kai kurie nukentėjusiųjų nuo smurto artimoje aplinkoje teismo psichologinės ekspertizės tyrimo probleminiai aspektai), parengtas kartu su kolegomis I. Savčenko ir S. Babič iš Sumų miesto Teismo medicinos ekspertizės instituto (Ukraina). Jame nagrinėjami pagrindiniai nukentėjusiojo asmens teismo psichologinės ekspertizės aspektai, kai baudžiamasis procesas įtrauktas į Bendrą ikiteisminių tyrimų registrą pagal nusikalstamos veikos požymius, numatytus Ukrainos baudžiamojo kodekso 1261 straipsnyje.

Kaip nustatyta Ukrainos Respublikos baudžiamajame kodekse, smurtas artimoje aplinkoje – tai tyčinis, sistemingas, baudžiamąją atsakomybę užtraukiantis fizinio, psichologinio ar ekonominio smurto vartojimas prieš esamą ar buvusį sutuoktinį ar kitą asmenį, kai kaltininkas yra (buvo) šeimos narys ar asmuo, turintis artimus santykius su auka, dėl ko yra patiriamos fizinės ar psichologinės kančios, sveikatos sutrikimai, prarandamas darbo našumas, juntama emocinė priklausomybė ir suprastėjusi gyvenimo kokybė.

Straipsnyje atkreipiamas dėmesys į teisinius ir teorinius metodologinius nukentėjusiųjų nuo smurto artimoje aplinkoje teismo psichologinės ekspertizės tyrimo pagrindus. Apibrėžiamas sąvokų „smurtas“, „agresija“ ir „prievarta“ sąryšis, atskleidžiamas smurto turinys ir pagrindinės formos. Akcentuojamas moterų (dažniausių smurto artimoje aplinkoje aukų) psichologinis tyrimas. Taip pat pabrėžiamas metodinių rekomendacijų dėl psichologinės aukų ekspertizės, atliekant smurto artimoje aplinkoje tyrimus, rengimo būtinumas ir teismo psichologinių ekspertizių, kaip įrodymų šaltinio, svarba.

Visa publikacija anglų kalba pasiekiama čia (p. 538–554). Informaciją apie leidinį bei kitus jame publikuotus straipsnius rasite čia.

[:en]

 

The biennial collection of scientific papers “Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics” published researcher doc. R. Uscila’s article „Some issues on forensic psychological examination of victims enduring domestic violence” co-authored with colleagues I. O. Savchenko and S. L. Babych from Sumy Forensic Science Institute (Ukraine). The article examines the main aspects of forensic psychological examination of a victim when criminal proceedings listed in the Unified Register of pre-trial investigations according to criminal offense elements provided for by Article 1211 of the Criminal Code of Ukraine are considered.

According to the Criminal Code of the Republic of Ukraine, domestic violence is an intentional, systematic, criminal use of physical, psychological, or economic violence against a current or former spouse or another person, with whom the perpetrator is (was) in a family member or close relationship, which causes physical or psychological suffering, health problems, loss of ability to work, emotional dependence or deterioration of the victim’s quality of life.

The article draws attention to legal and theoretical-methodological bases of forensic psychological examination of victims enduring domestic violence. The authors define the relationship between the concepts of  ‘violence’, ‘aggression’, and ‘coercion’, and reveal the content and main forms of violence. As well as, emphasize the psychological study of women (the most common victims of domestic violence). And underline the need for methodological guidelines on the forensic psychological examination of victims in research on domestic violence and the importance of forensic psychological examinations as a source of evidence.

The full publication of Rokas Uscila in English can be found here (p. 538–554). Information about the publication and other articles published in it can be found here.

 

[:]