LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Teisės instituto organizuota konferencija „Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida“ sulaukė tarptautinių organizacijų dėmesio

[:lt]

 

Į 2021 m. vasario 11-ąją sėkmingai įvykusią projekto „Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida“ (LA CHILD) nuotolinę konferenciją „Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida“ per „Child Hub“ virtualią platformą prisijungė beveik 200 dalyvių iš viso pasaulio – renginį stebėjo Indonezijos, JAV, Kenijos, Japonijos ir daugelio kitų valstybių gyventojai. Tarp prisijungusiųjų – Europos Komisijos, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)), Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro (UNODC) atstovai. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, veikianti kaip nepriklausomas žmogaus teisių propagavimo ir apsaugos Europos Sąjungoje kompetencijos centras, vėliau apie įvykusį renginį bei patį „LA Child“ projektą paskelbė ir savo kassavaitiniame naujienlaiškyje.

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto kartu su partneriais iš Belgijos (Defence for Children (DCI-Belgium)) ir Albanijos (Center of Integrated Legal Services and Practices (CILSP)) surengtoje tarptautinėje konferencijoje pranešimus skaitė kviestiniai teisinės pagalbos nepilnamečiams baudžiamosiose bylose, teisinio reguliavimo bei praktikos šioje srityje profesionalai, akademinės bendruomenės nariai bei svarbiausių tarptautinių organizacijų ir institucijų projekto „LA Child“ įgyvendinimo kontekste, kaip antai Jungtinių Tautų Vaiko teisių komiteto, Europos Komisijos, Europos baudžiamųjų bylų advokatų asociacijos, Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikaltimų prevencijos biuro (UNODC), Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ir kt., atstovai.

Džiugu, jog nestandartinėmis karantino sąlygomis surengta tarptautinė konferencija, kurioje pasitelkiant įvairiausias perspektyvas buvo gvildenti (ne)kokybiškos teisinės pagalbos įtariamiems ar kaltinamiems nepilnamečiams klausimai, patraukė ne tik išskirtinės pranešėjų komandos dėmesį, tačiau ir sutelkė tokią didelę dalyvių auditoriją.

[:en]

 

The remote conference “Legal aid for children in criminal proceedings: child-friendly legal aid at focus” that took place on February 11, 2021 and that is part of the EU co-funded project “Legal aid for children in criminal proceedings: developing and sharing best practices” (LA CHILD) gathered almost 200 participants from countries all over the world, including representatives of the European Commission, European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). European Union Agency for Fundamental Rights, which acts as an independent centre of excellence for the promotion and protection of human rights in the European Union, later announced the conference and the LA Child project itself in its weekly newsletter.

During the international conference organized by the Law Institute of the Lithuanian Centre for Social Sciences together with partners from Belgium (Defence for Children (DCI-Belgium)) and Albania (Centre for Integrated Legal Services and Practices (CILSP)), presentations were given by a number of prominent experts, law professionals, practitioners specialising in the field of legal assistance for minors, members of the academic community and representatives of key international organizations and institutions, such as the United Nations Committee on the Rights of the Child, European Commission, the European Criminal Bar Association, the UNODC, the Prosecutor General’s Office of the Republic of Lithuania and many others.

We are glad that an international conference in which the issues of quality legal aid for minors were examined and which was held under such non-standard quarantine conditions attracted not only a group of brilliant speakers but also interested a large audience of participants.

[:]