LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Teisės instituto organizuota konferencija „Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida“ sulaukė tarptautinių organizacijų dėmesio

Į 2021 m. vasario 11-ąją sėkmingai įvykusią projekto „Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida“ (LA CHILD) nuotolinę konferenciją „Teisinė pagalba vaikams baudžiamajame procese: gerosios praktikos formavimas ir sklaida“ per „Child Hub“ virtualią platformą prisijungė beveik 200 dalyvių iš viso pasaulio – renginį stebėjo Indonezijos, JAV, Kenijos, Japonijos ir daugelio kitų valstybių gyventojai. Tarp prisijungusiųjų – Europos Komisijos, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)), Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro (UNODC) atstovai. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, veikianti kaip nepriklausomas žmogaus teisių propagavimo ir apsaugos Europos Sąjungoje kompetencijos centras, vėliau apie įvykusį renginį bei patį „LA Child“ projektą paskelbė ir savo kassavaitiniame naujienlaiškyje.

Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto kartu su partneriais iš Belgijos (Defence for Children (DCI-Belgium)) ir Albanijos (Center of Integrated Legal Services and Practices (CILSP)) surengtoje tarptautinėje konferencijoje pranešimus skaitė kviestiniai teisinės pagalbos nepilnamečiams baudžiamosiose bylose, teisinio reguliavimo bei praktikos šioje srityje profesionalai, akademinės bendruomenės nariai bei svarbiausių tarptautinių organizacijų ir institucijų projekto „LA Child“ įgyvendinimo kontekste, kaip antai Jungtinių Tautų Vaiko teisių komiteto, Europos Komisijos, Europos baudžiamųjų bylų advokatų asociacijos, Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikaltimų prevencijos biuro (UNODC), Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ir kt., atstovai.

Džiugu, jog nestandartinėmis karantino sąlygomis surengta tarptautinė konferencija, kurioje pasitelkiant įvairiausias perspektyvas buvo gvildenti (ne)kokybiškos teisinės pagalbos įtariamiems ar kaltinamiems nepilnamečiams klausimai, patraukė ne tik išskirtinės pranešėjų komandos dėmesį, tačiau ir sutelkė tokią didelę dalyvių auditoriją.