KORUPCINIAI JURIDINIŲ ASMENŲ RYŠIAI IR KONFISKAVIMAS: TARPTAUTINĖ IR NACIONALINĖ PERSPEKTYVOS

Lietuvos mokslo taryba (toliau – LMT) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų priemonės veiklą „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ skyrė finansavimą Lietuvos teisės instituto (toliau – LTI) tyrimui „Korupciniai juridinių asmenų ryšiai ir konfiskavimas: tarptautinė ir nacionalinė perspektyvos“, kurį, vadovaujant Instituto mokslininkui dr. Skirmantui Bikeliui, įgyvendino LTI praktiką atliekanti studentė Rasa Tirilytė-Zelenina.

„Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymo“ veiklos poveiklė „Studentų moksliniai tyrimai laisvu nuo studijų metu (studentų tyrimai)“ – tai rudens ir pavasario semestrais laisvu nuo auditorinių užsiėmimų metu studento pagal individualią programą atliekamas mokslinis tiriamasis darbas, vadovaujant tyrimų vadovui.

Pagrindinis projekto tikslas – kriminologiniu (turto kilmės) aspektu tirti juridinių asmenų įsitraukimo į politinę korupciją modelius ir kontekstus, apibendrinti aktualias antikorupcinių tarptautinių konvencijų nuostatas bei ekspertų rekomendacijas, analizuoti į neteisėtai įgyto turto konfiskavimą nukreiptų teisinių instrumentų reguliavimo ir praktinio taikymo problemas ir šių instrumentų panaudojimo perspektyvumą, ištirti naujai kuriamo teisinio instrumento (civilinės konfiskacijos) turinį ir potencialą kontroliuojant politinės korupcijos, į kurią įsitraukia juridiniai asmenys, apraiškas.

Analizuodama tarpdisciplininę, ganėtinai sudėtingą problemą, studentė patobulino mokslinio tyrimo įgūdžius, pagilino dalykines žinias apie juridinių asmenų daromų pažeidimų pobūdį ir jiems galimai taikytinų priemonių spektrą bei jų efektyvumą. Tyrimo pabaigoje studentė pateikė pagal mokslinių publikacijų reikalavimus parengtą tekstą, kurį sudarė anksčiau atliktos analizės kriminologiniu (turto kilmės) ir teisiniu aspektais bei tarptautinio konteksto vertinimas.

 

Projekto trukmė: 2018-10-01–2019-04-30.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-10-0294) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).