ATKURIAMASIS TEISINGUMAS IR MEDIACIJA – PATIRTIES IŠNAUDOJIMAS BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE, STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS IR NAUDA ES ŠALIMS NARĖMS

Projektas siekė peržiūrėti atkuriamojo teisingumo programas /strategijas, kurios galiojo ar buvo planuojamos įgyvendinti visose 37 Europos valstybėse (atsižvelgiant į įstatymines nuostatas, organizacines struktūras, įgyvendinimo strategijas, profesinį ar teisinį mokymą, bendradarbiavimo tarp įstaigų strategijas, pristatymo praktiką, intervencijų efektyvumą, rezultatų pobūdį bei į tai, kas determinuoja, ar rezultatas yra a) efektyvus ir b) atkuriamasis) pateikiant naujausią atkuriamųjų prieigų Europoje apžvalgą; identifikuojant geras praktikas; tiriant svarbių tarptautinių priemonių įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu reikšmę; pateikiant esamas priemones, patvirtinant ar pataisant jas, remiantis projekto duomenimis; ir/ar pateikiant naujų priemonių apmatus, principus ir gaires dėl siekiamų efektyvių įgyvendinimo strategijų, kurios atsižvelgia į patirtis, išmoktas pamokas ir tyrimus iš visos Europos dėl visų atkuriamojo teisingumo formų. Buvo numatyta, jog projekto duomenys padės harmonizuoti baudžiamąją justiciją Europoje bei pateiks ES strategiją, skleidžiant ir įgyvendinant efektyvias atkuriamojo teisingumo priemones Europoje.

Pagrindiniai Lietuvos teisės instituto tikslai buvo prisidėti prie: mokslinės bazės formavimo Lietuvos teisės ir teisinės sistemos, taip pat ir jos atskirų elementų, paremtų nacionaline patirtimi bei Europos teisės vystymosi privalumais reformai; žmogaus teisių bei laisvių priežiūros, rutuliojant nacionalines mokslines studijas, taip pat mokslinius tyrimus teisės ir teisinės sistemos srityje. 

Partneriai: 
 
Vykdytojai: dr. Skirmantas Bikelis, dr. Gintautas Sakalauskas.
 
Trukmė: 2011.03.01 – 2013.02.28.
 
Projektas buvo finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal Baudžiamojo teisingumo programą (JPEN).