METODOLOGINĖ PAGALBA PROKURATŪRAI TOBULINANT NUSIKALSTAMOS KILMĖS TURTO PAĖMIMO PRAKTIKĄ

LSMC Teisės institutas ir Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūra 2023 metų gegužės 8 dieną pasirašė sutartį dėl Ekonominių ir finansinių nusikaltimų veikų baudžiamojo persekiojimo dėl neteisėto praturtėjimo ir nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo bei taikant turtinio pobūdžio baudžiamojo poveikio priemones praktinio efektyvumo ekspertinio įvertinimo atlikimo. 7 mėnesius vykstančio projekto laikotarpiu projekto komanda (vadovas dr. Skirmantas Bikelis, dr. Darius Pranka, Justas Juodženis ir Goda Dainauskaitė) vykdė nutrauktų ikiteisminių bylų ir teismo nutarčių analizę. Paruošta analizė ir rekomendacijos teikiamos LR generalinei prokuratūrai.

Šio projekto tikslas – rasti būdų, kaip didinti baudžiamojo persekiojimo efektyvumą atliekant nusikalstamų veikų dėl neteisėto praturtėjimo ir nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo tyrimą bei taikant turtinio pobūdžio baudžiamojo poveikio priemones, tokias kaip išplėstinio turto konfiskavimą – tobulinant prokuratūros vidaus teisės aktus, identifikuojant praktikos problemas ir pateikiant konkrečius siūlymus dėl jų sprendimų būdų.

Projekto metu analizuojant duomenis siekiama sukurti būdus ir priemones, padedančias kokybiškai atlikti turto paiešką, turto tyrimą ikiteisminio tyrimo metu, užtikrinančias tinkamą išplėstinio turto konfiskavimo taikymą priimant apkaltinamąjį nuosprendį ar kvalifikuojant neteisėto praturtėjimo atvejus.