KETURIOS ES MOKYMŲ SESIJOS SKIRTINGŲ ŠALIŲ TEISININKAMS BEI SOCIALINIŲ TARNYBŲ DARBUOTOJAMS ŠEIMOS TEISĖS REGULIAVIMO KLAUSIMAIS (C.L.A.S.S.4EU)

2018–2019 metais Lietuvos teisės institutas (toliau – LTI, Institutas) kartu su partneriais iš Italijos, Vengrijos ir Portugalijos įgyvendino Europos Sąjungos iš dalies finansuojamą projektą „Keturios ES mokymų sesijos skirtingų šalių teisininkams bei socialinių tarnybų darbuotojams šeimos teisės reguliavimo klausimais“ (C.L.A.S.S.4EU). Projekto metu buvo parengti ir projekte dalyvaujančių šalių teisininkams bei socialinių tarnybų darbuotojams organizuojami mokymai, kurių tikslas – gilinti žinias apie tarptautinę šeimos teisę.

Atsižvelgiant į tai, jog migracija ir tarptautinio pobūdžio šeimos Europos Sąjungoje yra augantys reiškiniai, projektu „C.L.A.S.S.4EU“ buvo siekiama apsaugoti vaikų ir kitų pažeidžiamų asmenų teises kritinėse situacijose, susijusiose su santuoka ir tėvų pareigomis, gilinant teisininkų ir socialinių darbuotojų žinias tiek apie Reglamentą „Briuselis IIa“, tiek apie kitus ES reglamentus bei tarptautines konvencijas dėl šeimos teisės.

Kartu su mokymų kursais buvo paruošta ir mokymų medžiaga, kurioje aiškinama, kaip sudėtingose šeimos teisės bylose turėtų būti interpretuojamas ir pritaikomas Reglamentas „Briuselis IIa“. Taip pat pristatytas naujas lyginamasis teisinės terminologijos žodynėlis. Mokymų Bragoje (Portugalija), Budapešte (Vengrija), Milane (Italija) bei Vilniuje (Lietuva) metu su paruošta medžiaga buvo supažindinta daugiau nei 300 teisininkų ir socialinių paslaugų darbuotojų.

Svarbu paminėti, jog dalyvaudamas projekte „C.L.A.S.S.4EU“ Lietuvos teisės institutas tęsė anksčiau pradėtą veiklą tarptautinės šeimos teisės srityje. 2015–2017 metais Institutas dalyvavo kitame Europos Komisijos iš dalies finansuotame projekte „ES teisėjų mokymai dėl IIa Briuselio reglamento: nuo Pietų iki Rytų“, kurio metu rengė teisėjų mokymus apie tinkamą Reglamento „Briuselis IIa“ taikymą.

Kartu su LTI „C.L.A.S.S.4EU“ projektą įgyvendino Veronos universitetas (Italija) ir Milano-Bicocca universitetas (Italija), Minjo universitetas (Portugalija), Lorando Etvešo universitetas (Vengrija).

Projektą iš dalies finansavo Europos Komisija pagal „Teisingumo“ (angl. Justice) programą (projekto Nr. JUST-JTRA-EJTR-AG-2016-763874).

Projekto trukmė: 2018 m. sausio 1 d. – 2019 m. gruodžio 31 d.

Mokymo kursų vadovas ES šeimos teisės reguliavimo klausimais.

Visas tekstas (EN)   Atsisiųsti

Bendroji dalis (LT)  Atsisiųsti

Lyginamasis teisinės terminologijos žodynėlis.

Atsisiųsti (LT)   Atsisiųsti (EN)   Atsisiųsti (FR)   Atsisiųsti (DE)   Atsisiųsti (IT)   Atsisiųsti (PT)   Atsisiųsti (HU)