NAUJOS NUSIKALTIMŲ RŪŠYS EUROPOJE IR PASITIKĖJIMU GRĮSTA POLITIKA (FIDUCIA)

Projektas „Naujos nusikaltimų rūšys Europoje ir pasitikėjimu grįsta politika (FIDUCIA)” orientuojasi į „naujas Europos“ kriminalines veikas, kurios pastarąjį dešimtmetį iškilo kaip technologinio vystymosi bei išaugusio populiacijų mobilumo Europoje pasekmė.

Projekto tikslas – vystyti atsakomuosius veiksmus į „naujas“ deviacinio elgesio formas, kurie taip pat yra ypač svarbūs reaguojant į „konvencines“ nusikaltimų formas.

Terminas FIDUCIA kyla iš idėjos, jog viešasis pasitikėjimas (lot. fiducia) justicijoje yra kritiškai svarbus socialiniam reguliavimui, nes jis veda viešo teisingumo institucijų ir teisės legitimumo pripažinimo link. Projektas tirs, ar kriminalinės politikos pokytis – nuo sulaikymo strategijų ir baudžiamojo populizmo link procedūrinio teisingumo ir pasitikėjimu grįstos politikos – yra pageidaujamas bei kokiomis sąlygomis.

Tradicinis tyrimas pirmiausiai domisi, kodėl žmonės pažeidžia įstatymą, tačiau projektas FIDUCIA koncentruojasi ties klausimu: kodėl žmonės paklūsta įstatymui. FIDUCIA konsorciumas vykdys keturių naujų nusikalstamumo formų, kurios įvairiais aspektais atspindi virš-nacionalinių struktūrų ir procesų visoje Europoje vystymąsi, atvejo analizes. Keturios nusikaltimų kategorijos yra: a) prekyba žmonėmis; b) prekyba gėrybėmis; c) migracijos ir etninių mažumų kriminalizacija; d) kibernetiniai nusikaltimai. Taip pat FIDUCIA tirs kriminalizavimo klausimus; vertins viešojo pasitikėjimo svarbą justicijai ir įsitikinimus apie baudžiamosios justicijos sistemos teisėtumą; studijuos, ar pasitikėjimu grįstas reguliavimas turi reikšmės virš-nacionaliniame lygmenyje. Rezultatai pateiks inovatyvų „pasitikėjimu grįstos“ politikos modelį su daugybe plataus masto rekomendacijų politikams bei įstatymų leidėjams ES institucijose bei valstybėse narėse.

 
Partneriai: 
Vykdytojai: dr. Algimantas Čepas, dr. Skirmantas Bikelis, Evaldas Visockas, dr. Margarita Dobrynina, Judita Žukauskaitė.
 
Trukmė: 2012.02.01 – 2015.01.31.
 
Projektas finansuotas Europos Komisijos lėšomis pagal programą „Nusikalstamas elgesys ir politinis atsakas Europos Sąjungoje”.