JAUNIMO DELINKVENCINIS ELGESYS IR VIKTIMIZACIJA

Projekte „Jaunimo delinkvencinis elgesys ir viktimizacija“ buvo keliamas tikslas išanalizuoti jaunuolių delinkvencijos ir viktimizacijos problemą iš sociologinės ir kriminologinės bei teisinės perspektyvos. Iš apklausos gauti statistiniai duomenys analizuoti papildomai pasitelkus informaciją iš Lietuvos teisinio ir politinio (baudžiamosios justicijos, švietimo) reguliavimo konteksto. Šiame projekte nepilnamečių delinkvencijos problemos ir nepilnamečių justicijos politikos įvertinimui pasitelkiama dokumentų ir giluminių pusiau struktūruotų interviu analizė, o pagal tarptautinio tyrimo ISRD-3 metodiką atlikta Lietuvos moksleivių apklausa suteikė galimybę analizuoti jaunimo delinkvencinio elgesio, viktimizacijos patirties paplitimą ir struktūrą, patikrinti skirtingų kriminologijos teorijų prielaidas ir atnaujinti jau sukauptų duomenų bazę bei atverti galimybę lyginamajai skirtingų laikotarpių bei pokyčių dinamikos analizei.

Šio projekto pagrindinis tikslas buvo iš sociologinės ir kriminologinės perspektyvos pamatuoti ir įvertinti nepilnamečių Lietuvoje delinkvencinį elgesį bei jų viktimizacinę patirtį. Svarbu pabrėžti, jog gautus pirminius empirinius duomenis buvo siekiama visapusiškai išanalizuoti bei įvertinti atsižvelgiant į teisinio ir politinio (baudžiamosios justicijos, švietimo) reguliavimo kontekstą Lietuvoje, taip pat buvo siekiama užtikrinti tarptautinį duomenų palyginamumą.

Šiam tikslui pasiekti buvo keliami tokie uždaviniai:  

Projekto vykdytojai: dr. Svetlana Justickaja, dr. Laima Žilinskienė, dr. Jolanta Aleknevičienė, Vaidas Kalpokas, Alina Mickevič, Renata Giedrytė, dr. Tautvydas Žėkas.

Trukmė: 2013.04.01 – 2015.06.30

Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. MIP-018/2013).