KAD NUSIKALTIMAI NEAPSIMOKĖTŲ: NUSIKALSTAMO TURTO KONFISKAVIMO DAUGIAŠAKĖ PERSPEKTYVA

Projekte „Kad nusikaltimai neapsimokėtų: nusikalstamo turto konfiskavimo daugiašakė perspektyva” iškeltas tikslas padėti pagrindus stipresnei į pelną orientuotų nusikaltimų (narkotikų platinimas, turtiniai, ekonominiai, finansiniai, korupciniai ir kt.) kontrolei, ištiriant galimybes efektyviau nei ligi šiol spręsti neteisėtai įgyto turto paėmimo valstybės žinion klausimą ir pateikiant rekomendacijas dėl modernaus integralaus (tarpdisciplininio) turto konfiskavimo teisinio modelio įdiegimo Lietuvos teisėje. Turto konfiskavimo efektyvumo problema būdinga ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai. Poreikį spręsti šią problemą pereinant prie iš esmės naujo požiūrio, kuriant tarpdisciplinius mechanizmus, alternatyvius tradiciniam baudžiamajam teisiniam turto konfiskavimo mechanizmui, pabrėžė tiek Europos Komisija, tiek visiškai neseniai (2011 m. spalį) ir Europos Parlamentas.

Tyrimą atliko skirtingų teisės sričių – baudžiamosios, baudžiamojo proceso, civilinės ir mokesčių – kvalifikuotų specialistų grupė. Siekiant sukurti kiek įmanoma efektyviausią neteisėtai įgyto turto paėmimo mechanizmą, pirmiausiai buvo ištirtos konstitucinių žmogaus teisių apsaugos standartų ribos, apibrėžiančios plačiausias leistinas turto paėmimo procedūros supaprastinimo ribas (ypač atkreipiant dėmesį į įrodinėjimo naštos ir standartų klausimus). Taip pat buvo apibendrinti tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės keliami reikalavimai ir rekomendacijos, ištirta kitų Europos Sąjungos valstybių patirtis taikant naujausius turto konfiskavimo mechanizmus. Daug dėmesio buvo skirta galiojančioje Lietuvos teisėje numatytų teisinių (baudžiamųjų, civilinių, mokestinių) mechanizmų, kurie yra ar galėtų būti panaudoti paimant neteisėtai įgytą turtą analizei, jų efektyvaus taikymo problematikai.
 
Tyrime analizuojti tokie neteisėtai įgyto turto paėmimo mechanizmai:  
Tyrime pateiktas optimalaus tiek žmogaus teisių apsaugos, tiek įgyvendinimo efektyvumo požiūriais neteisėtai įgyto turto paėmimo mechanizmo modelį.

Tyrimo rezultatai publikuoti monografijoje, pristatyti mokslinėje konferencijoje.
Projekto partneris – Vilniaus universitetas.
Vykdytojai: dr. Skirmantas Bikelis (projekto vadovas, Teisės instituto Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriaus vedėjas – vyresnysis mokslo darbuotojas), dr. Aistė Medelienė (Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros docentė, Vilniaus Universiteto Tarptautinio verslo mokyklos dėstytoja), dr. Rimantas Simaitis (Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros docentas), Mindaugas Girdauskas (Teisės instituto Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriaus tyrėjas), Tautvydas Žėkas (Teisingumo ministerijos Administracinės ir baudžiamosios justicijos departamento Baudžiamosios justicijos skyriaus vyriausiasis specialistas; Teisės institute projekto veikloms įgyvendinti, kaip mokslo darbuotojas), Matas Mulevičius (Teisės instituto Teisinės sistemos tyrimų skyriaus specialistas).
 
Trukmė: 2012.04.01 – 2013.12.31
 
Projektas buvo finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos lėšomis pagal programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui”.
Projekto finansavimo sutarties numeris: SIN-14/2012.