ELGESIO PATAISOS PROGRAMŲ POVEIKIO TYRIMŲ PASLAUGOS LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBAI

LSMC Teisės institutas ir Lietuvos kalėjimų tarnyba 2023 metų lapkričio 20 dieną pasirašė sutartį dėl Elgesio pataisos programų poveikio tyrimo atlikimo. Projekta vykdo Dr. Rūta Vaičiūnienė, kuri projekto metu įvertins įkalinimo įstaigose taikomos pykčio valdymo programos efektyvumą, tos programos vykdytojų pasiruošimą ir dalyvių motyvaciją įsitraukti į psichoedukacinę veiklą.

Pykčio valdymo programa. Tai psichoedukacinė programa, skirta smurtinius nusikaltimus įvykdžiusiems teisės pažeidėjams. Programoje naujų įgūdžių ir gebėjimų mokymo principai grindžiami pykčio valdymu, kognityvine elgesio teorija ir motyvaciniu interviu. Programa susideda iš individualių ir grupinių užsiėmimų, trunkančių nuo 12 iki 20 savaičių, priklausomai nuo programos lankymo intensyvumo. Programa gali būti taikoma tiek įkalinimo įstaigose, tiek probacijos laikotarpio metu. Lietuvoje Pykčio valdymo programa pradėta taikyti teisės pažeidėjams 2022 m. II pusmetį Lietuvos kalėjimuose bei Lietuvos probacijos tarnybos teritoriniuose padaliniuose, jos taikymą užtikrina 18 apmokytų darbuotojų.

Projekto tikslas – atskleisti elgesio pataisos programos poveikį dalyvių elgesiui. Siekiama įvertinti elgesio pataisos programos veiksmingumą tiek dalyvių, tiek vykdytojų požiūriu.