PARAMA NUSIKALTIMŲ AUKOMS: ŽMONIŠKUMO ATSAKAS NUSIKALTIMAMS. LATVIJA IR KITOS ŠALYS

Projekto „Parama nusikaltimų aukoms: žmoniškumo atsakas nusikaltimams. Latvija ir kitos šalys” tikslas – viktimizacijos prevencija didinant paramą aukoms bei plėtojant holistinį ir atstatomąjį atsaką į nusikaltimą, kur aukos, pažeidėjo ir visuomenės poreikiai būtų vienodai pripažįstami.

Nukentėjusiojo poreikiai turėtų būti pradžios taškas mūsų atsake į nusikaltimą, rašo Howard Zehr (1990). Europos Komisija nusikaltimo aukų poreikius sugrupavo kaip: teisę į pripažinimą, saugumą ir apsaugą, paramą, priėjimą prie teisingumo institucijų bei kompensaciją ir atstatymą. (EK Aukų paketo konsultacinis dokumentas: Imantis veiksmų dėl nusikaltimo ir smurto aukų teisių, paramos bei apsaugos).

Deja, supratimo stoka, motyvacija bei būdai pastebėti ir gerbti aukų poreikius tarp teisės įgyvendinimo įstaigų, ministerijos pareigūnų bei didžios dalies visuomenės yra iššūkis, bendras Latvijai bei kitoms ES valstybėms narėms.

 

Šis projektas apsibrėžia keturis konkrečius tikslus:

1)     Teikti tyrimais paremtas rekomendacijas dėl strategijos bei veiklos krypties gerai aukų politikai formuoti, kuri atsižvelgtų į aukų poreikius ir subalansuotu bei atstatomuoju būdu reaguotų į nusikaltimą;
2)     Gerinti informaciją ir paramą, prieinamą nusikaltimų aukoms;
3)     Didinti supratimą apie atstatomojo atsako į nusikaltimą bei reagavimo į aukos poreikius naudą tarp teisės įgyvendinimo įstaigų, žiniasklaidos bei visuomenės;
4)     Gerinti bendradarbiavimą ir ryšius tarp valstybės institucijų bei NVO, dirbančių su nusikaltimų aukomis Latvijoje ir už jos ribų.
 
Šie tikslai yra pasiekiami per kompleksinę prieigą, išskiriant keturias veiklos grupes:
 
1)     Empirinis tyrimas, vertinantis paramą nusikaltimų aukoms lyginant su jų poreikiais;
2)     Aukoms prieinama informacija per aukų paramos portalą;
3)     Paramos ratų nusikaltimų aukoms pristatymas;
4)     Šviečiamoji ir visuomenės supratingumo kampanija.
 
Nors pirminis projekto objektas yra Latvija, o antroje vietoje kaimyninės valstybės Lietuva bei Estija, vis dėlto jis turi stiprią europinę dimensiją visose savo veiklose ir strategijose, skleidžiant projekto rezultatus. Projekto trukmė: 24 mėnesiai.
 
Projekto pareiškėjas – Viešosios politikos centras PROVIDUS.
 
Partneriai:
Vykdytojas: dr. Rokas Uscila.
 
Trukmė: 2011.04.01 – 2013.03.31.
 
Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal Baužiamojo teisingumo programą (JPEN).