DEFEMINIZUOTAS BAUDŽIAMASIS TEISINGUMAS: NUTEISTŲ MOTERŲ BAUDIMO PRAKTIKOS IR SUBJEKTYVIOS BAUSMĖS PATIRTYS (FEMIJUST)

Lietuvos mokslo taryba skyrė finansavimą Lietuvos teisės instituto moksliniam tyrimui „Defeminizuotas baudžiamasis teisingumas: nuteistų moterų baudimo praktikos ir subjektyvios bausmės patirtys“. Projektas vykdomas drauge su partneriais – Kembridžo universiteto Kriminologijos institutu bei Vytauto Didžiojo universitetu.

Teisės pažeidėjų moterų nusikalstama veika, statistikoje sudarydama dešimtąją dalį visų nusikaltimų, ilgą laiką buvo tiek mokslinių tyrimų, tiek baudžiamosios politikos užribyje. Nors moterų nusikalstamos veikos statistikoje itin ryškūs pokyčiai nėra fiksuojami, tačiau represyvumas teisės pažeidėjų moterų atžvilgiu per pastaruosius 15 metų didėjo tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Globaliame kontekste pastebima, kad kalinčių moterų populiacija per šį laikotarpį išaugo dvigubai. Todėl moterų nusikalstamo elgesio ir valstybės reagavimo į moterų nusikaltimus problematika tampa itin aktuali tiek bandant suprasti moterų nusikalstamo elgesio trajektorijas, tiek formuojant moterų teisės pažeidėjų atžvilgiu progresyvią, jautrią, socialiai pažeidžiamą moterų padėtį atliepiančią baudimo politiką.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti moterų nusikalstamo elgesio aiškinimo ir nusikalstamos veikos sudėties kaitos tendencijas bei ištirti teisės pažeidėjoms moterims taikomus baudimo mechanizmus ir praktikas, remiantis subjektyviomis baudžiamų moterų patirtimis. Nuteistų moterų baudimo praktikų bei bausmės patirčių tyrimas leis paaiškinti bei problematizuoti moterų atžvilgiu didėjančio baudžiamojo represyvumo tendencijas ir atskleisti nusikalstamų veikų sudėties pokyčius. Tyrimas leis geriau suvokti moterų teisės pažeidėjų poreikius, identifikuoti defeminizuotų baudžiamųjų praktikų kaitos galimybes ir formuluoti lyties požiūriu jautrią baudžiamąją politiką, orientuotą į nuteistų moterų integravimą bei resocializaciją.

Siekiant išanalizuoti moterims taikomas baudimo praktikas bei ištirti, kaip nuteistos moterys patiria, vertina ir išgyvena joms paskirtas bausmes, projekto uždaviniai bus įgyvendinami atliekant empirinį tyrimą, paremtą statistinių duomenų, susijusių su moterų nusikalstamu elgesiu ir moterų baudimu bei baudžiamosios praktikos (teismų nuosprendžių) analize, taip pat kokybiniu tyrimu – pusiau struktūruotais interviu su probacijos priežiūroje esančiomis bei įkalintomis moterimis.

 

Projekto tyrėjų komandą sudaro: dr. Artūras Tereškinas (projekto vadovas), dr. Rūta Vaičiūnienė, dr. Simonas Nikartas bei Liubovė Jarutienė.

Projekto trukmė: 2019-07-01–2021-03-31.

Projekto biudžetas: 145 724 Eur.

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-MIP-19-39.