NUSIKALSTAMĄ VEIKĄ ĮVYKDŽIUSIŲ ASMENŲ RESOCIALIZACIJA ES: PILIETINĖS VISUOMENĖS VAIDMENS STIPRINIMAS

Projektu „Nusikalstamą veiką įvykdžiusių asmenų resocializacija ES: pilietinės visuomenės vaidmens stiprinimas“ buvo siekiama gerinti pažeidėjų resocializaciją bei padėtį kalėjimuose, susitelkiant ties trimis skirtingais, tačiau glaudžiai susijusiais tikslais: (1) skatinti platesnį alternatyvų įkalinimui taikymą, analizuojant jų taikymo apimtį, bendruomenių ir NVO vaidmenį jų įgyvendinime bei atrenkant geriausias praktikas; (2) gerinti tam tikrų pažeidžiamų kalinių grupių padėtį šias grupes įvardijant, analizuojant jų problemas bei atrenkant ir keičiantis gerosiomis praktikomis siekiant šių problemų panaikinimo; (3) sukurti reguliaraus kalėjimų monitoringo priemonę naudojant prieinamą informaciją, bei sukurti ir išbandyti rodiklių rinkinį. Be to, tiksliai orientuota, tačiau įvairialypė sklaidos strategija padėjo projekto rezultatus skleisti reikiamai auditorijai nacionaliniu ir Europos lygiu.

Projektas buvo įgyvendinamas bendradarbiaujant penkių ES valstybių narių (Bulgarijos, Vokietijos, Ispanijos, Belgijos ir Lietuvos) mokslinių tyrimų institutams, turintiems patirties tiriant bei analizuojant įkalinimo sistemų reformą ir kalinių teises.

Trukmė: 2013.02.01 – 2015.01.31.

Vykdytojai: Gytis Andrulionis, Simonas Nikartas, Renata Giedrytė.

Partneriai:

Projektas buvo finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal Baudžiamojo teisingumo programą.