NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮKALINIMO ĮSTAIGOSE: PRIEŽASTYS, IŠŠŪKIAI IR SPRENDIMAI (NARKOVAR)

Lietuvos teisės instituto Teisinės sistemos tyrimų skyriaus vedėjo dr. Mindaugo Lankausko pateikta podoktorantūros stažuotės mokslinio tyrimo ,,Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas Lietuvos Respublikos įkalinimo įstaigose: priežastys, iššūkiai ir sprendimai“ (NARKOVAR) idėja sulaukė ne tik palankaus užsienio ekspertų įvertinimo, bet ir Lietuvos mokslo tarybos sprendimo jį finansuoti. Projektinei paraiškai skirtos lėšos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimo veikla“.

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas Lietuvos Respublikos įkalinimo įstaigose yra didelio masto problema, apsunkinanti asmenų, kuriems paskirta laisvės atėmimo bausmė, resocializaciją. Remiantis Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2019 m. metiniame pranešime nurodomais duomenimis apie narkotikų vartojimą laisvės atėmimo vietų įstaigose, asmenų, kuriems nustatyti psichikos ir elgesio sutrikimai dėl narkotikų vartojimo (dažniausiai opioidų ar kelių skirtingų rūšių narkotikų), skaičius išliko gana stabilus ir 2013–2018 m. vidutiniškai sudarė apie 12–13 proc. visų laisvės atėmimo vietose kalinčių asmenų skaičiaus (2018 m. – 851 asm. iš 6 354). Kadangi šie skaičiai atspindi tik oficialią statistiką (t. y. pareigūnų nustatytus asmenis), realus narkotines ar psichotropines medžiagas vartojančių (taip pat ir susiduriančių su probleminiu vartojimu) asmenų skaičius įkalinimo įstaigose gali būti gerokai didesnis.

Projekto esmė – narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo įkalinimo įstaigose fenomeno analizė, jam būdingų ypatumų išryškinimas, laisvės atėmimo vietų aplinkos poveikio piktnaudžiavimui psichoaktyviosiomis medžiagomis nustatymas ir galimų šios problemos sprendimo būdų identifikavimas. Projekto metu bus siekiama išanalizuoti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo Lietuvos Respublikos įkalinimo įstaigose problematiką, žvelgiant į vartojimą kaip integralų kriminalinės karjeros elementą.

Mokslinio tyrimo rezultatus numatoma pristatyti tarptautinėse Europos kriminologų asociacijos ir Baltijos kriminologų konferencijose, publikuoti tarptautiniu lygmeniu pripažintame mokslo žurnale, taip pat mokslo studijoje bei supažindinti plačiąją visuomenę, parengiant mokslo populiarinimo straipsnį vienoje iš internetinių platformų. Įstatymų leidėjams ir su nuteistaisiais dirbantiems praktikams stažuotojas suformuos ir pateiks rekomendacijas bei moksliniais įrodymais pagrįstas psichoaktyviųjų medžiagų įkalinimo įstaigose politikos formavimo gaires.

Atlikto tyrimo rezultatai išsamiau aprašyti monografijoje „Narkotikai ir įkalinimas: kriminologiniai baudimo už disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis aspektai ir jų vartojimo įkalinimo įstaigose ypatumai” bei kituose moksliniuose bei visuomenei skirtuose renginiuose ir įvairiose publikacijose:
  • mokslo straipsnis Lankauskas, M., Bikelis, S. „Less serious drug distribution offenses and criminal liability: the case of Lithuania in the regional context”, įteiktas žurnalui „Journal of Baltic Studies”;
  • mokslo populiarinimo straipsnis „Narkotikų vartojimas kalėjimuose kelia šiurpą: švirkštais dalindavosi net su ŽIV platintojais, adatas praplaudavo indų plovikliu“. Publikuotas 2022 m. spalio 26 d. portale lrt.lt;
  • pranešimas „Decriminalisation of drug possession in Lithuania: recent developments and future prospects“, pristatytas 2022 m. rugsėjo 22 d. Europos kriminologų asociacijos konferencijoje Malagoje (Ispanija);
  • pranešimas „Narcotic and Psychotropic Substance Use in Prisons in Lithuania: Causes, Challenges and Solutions“, pristatytas 2021 m. rugsėjo 10 d., Europos kriminologų asociacijos konferencijoje (online);
  • pranešimas „Narkotikų (de)kriminalizavimas Lietuvoje: siūlymai ir sprendimai“, pristatytas 2022 m. balandžio 29 d. VDU organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „European trends and challenges in the criminal policy“.

 

Podoktorantūros stažuotojas – dr. Mindaugas Lankauskas.

Podoktorantūros stažuotės vadovas – prof. dr. Artūras Tereškinas.

Projekto trukmė: 2020-09-01–2022-08-31.

Projekto biudžetas – 66 499,55 eurai.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0210) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. DOTSUT-115.