TEISINĖS PAGALBOS PASLAUGŲ TURKIJOJE STIPRINIMAS

Nuo 2016 metų rugsėjo Lietuvos teisės institutas (LTI) kartu su partneriais iš Lietuvos, Ispanijos ir Prancūzijos įgyvendina Europos Sąjungos „Dvynių“ programos projektą Turkijoje „Teisinės pagalbos paslaugų stiprinimas“, kurio tikslas – kurti skaidrią ir visiems piliečiams prieinamą teisinės pagalbos sistemą Turkijoje.

Įgyvendindami projektą ekspertai iš Ispanijos, Prancūzijos ir Lietuvos analizuoja Turkijoje šiuo metu veikiančios teisinės pagalbos sistemos trūkumus ir stipriąsias puses, taip pat teikia siūlymus, kaip tobulinti teisinį sistemos reguliavimą, gerinti teisinės sistemos finansų administravimą, rengia Turkijos teisinės pagalbos sistemos tobulinimo strateginį planą. Ypatingas dėmesys šiame projekte, remiantis Europos žmogaus teisių konvencijos nuostatomis, yra skiriamas teisės į teisinę pagalbą praplėtimui ir užtikrinimui.

LTI jau nuo 2015 m. sėkmingai veikia įgyvendindamas ES „Dvynių“ programą, prisidėdamas prie Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos koordinuojamų užsienio politikos prioritetų ir tarptautinių įsipareigojimų vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai bei teisingumo srityse. Institutas skiria ypatingą dėmesį ir dalyvauja tarptautiniuose projektuose, kurių tikslas – sukurti ir perduoti pažangias socialines-mokslines inovacijas kitoms valstybėms ir taip skatinti jų politinę ir ekonominę integraciją į ES ir vidaus teisinės sistemos reformas.

Projektą įgyvendina Lietuvos, Ispanijos, Prancūzijos konsorciumas. Lietuvai, užimančiai jaunesniojo partnerio poziciją projekte, atstovauja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Nacionalinė teismų administracija, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ir Lietuvos teisės institutas. Veiklą administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra.

Projektą finansuoja Europos Komisija, skyrusi beveik 1,4 mln. eurų.

Projekto trukmė: 2016-06–2018-06.