EUROPOS NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS TINKLO GEROSIOS PRAKTIKOS KONFERENCIJA IR EUROPOS NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS APDOVANOJIMAI 2013

Gerosios praktikos konferencija (BPC) yra viena svarbiausių ES nusikalstamumo prevencijos tinklo (EUCPN) veiklų. Ji organizuojama kiekvienų metų pabaigoje tuo metu ES pirmininkaujančios valstybės. Lietuva pirmininkavimą ES perėmė antroje 2013 metų pusėje. Pirmininkavimo metu Lietuva surengė Gerosios praktikos konferenciją ES nusikalstamumo prevencijos tinklo vardu, suteikdama progą dalintis geriausiomis nusikaltimų prevencijos praktikomis bei taip pagerinti valstybių narių bendradarbiavimą šioje srityje. Kartu su konferencija organizuotas ir Europos nusikalstamumo prevencijos apdovanojimų (ECPA) konkursas, kuris buvo visų metų ES nusikalstamumo prevencijos tinklo veiklos kulminacija.

2013 metų Gerosios praktikos konferencijos bei ES nusikalstamumo prevencijos apdovanojimų tema buvo „Smurtas artimoje aplinkoje“.

Gerosios praktikos konferencija bei ES nusikalstamumo prevencijos apdovanojimai vyko 2013 metų gruodžio 11 ir 12 dienomis Vilniuje. Šiame renginyje dalyvavo apytiksliai 250 politikos formuotojų, praktikų bei tyrėjų iš valstybių narių, Rytų partnerystės šalių bei ES šalių kandidačių. Konferencija apėmė paskaitas ir seminarus/dirbtuves, siekiant skleisti žinias bei aptarti patirtį temos rėmuose ir suteikti progą konferencijos dalyviams apsvarstyti bei keistis įvairiomis praktikomis. Svarbus momentas – projektų, nominuotų Europos nusikalstamumo prevencijos apdovanojimams, pristatymai bei svarstymai. Laimėjęs projektas apdovanotas per oficialią prizo įteikimo ceremoniją.

Projekto trukmė: 2012.12.14 – 2014.04.13.

Partneriai:

Projekto vykdytojai: Milda Burnytė, Alina Mickevič, Matas Mulevičius.

Projektas buvo finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal programą „Prevencija ir kova su nusikalstamumu“.