Kovos su manipuliavimu sporto varžybomis patirtis Europoje ir Lietuvoje: teoriniai, lyginamieji teisiniai ir kriminologiniai aspektai

Disertacijoje bus siekiama įvertinti ne tik pagirtinas Lietuvos iniciatyvas ir kritiškai peržvelgti, kokių prevencinių priemonių Lietuva stokoja, bet ir atrinkti geriausias užsienio valstybėse taikytas ir taikomas iniciatyvas bei jas pateikti tam, kad iš jų galėtume pasisemti patirties. Disertacijoje taip pat būtų atkreipiamas dėmesys į Europos valstybių lošimų reguliatorių požiūrį tam tikrais su manipuliavimu sporto varžybomis susijusiais aspektais. Darbe bus aiškinamasi, koks yra pasirinktų Europos šalių lošimus prižiūrinčių institucijų vaidmuo prisidedant prie kovos su manipuliavimu sporto varžybomis. Taip pat darbe siekiama pristatyti tam tikrų su sportu susijusių subjektų atstovų nuomonę apie manipuliavimo sporto varžybomis problemą, jų vertinimą apie vykdomą manipuliavimo sporto varžybomis prevenciją Lietuvoje, kokias perspektyvas jie mato manipuliavimo sporto varžybomis prevencijos srityje. Išvardytiems tyrimams atlikti bus pasitelkiamas, be kita ko, induktyvusis metodas. Bus atliekami iš dalies struktūruoti interviu su ekspertais, besispecializuojančiais manipuliavimo sporto varžybomis srityje, iš viešojo ir privataus sektorių.

Tarpiniai rezultatai

2022 m. gruodžio 1 d. dalyvauta Lietuvos sporto universiteto organizuotoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, kurios metu pranešimą skaitė žurnalistas ir tyrėjas Steve Menary (Jungtinė Karalystė) tema „Sutartos rungtynės, pinigų plovimas ir grėsmė futbolui“.

2022 m. birželio 17 d. dalyvauta Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisijos posėdyje, kurio metu aptartos manipuliavimo aukšto sporto meistriškumo varžybomis teisinio reglamentavimo problemos.

2022 m. gegužės 12 d.  Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Mokymo centro Kauno biure dalyvauta mokymuose policijos pareigūnams lažybų ir sutartų rungtynių prevencijos tema. Renginio dalyviai supažindinti su lažybų organizavimo principais ir kaip lažybų pasiūlos gali būti susijusios su nešvariais susitarimais sporte.

2021 m. kovo mėnesį duotas interviu žurnalistui Sauliui Ramoškai rašoma disertacijos tema, kurio pagrindu 2021 m. kovo 15 d. interneto svetainėje www.alfa.lt publikuotas straipsnis apie įtartinas sporto varžybas „Įtartinos sporto lažybos: ramus 2020-ųjų pirmas pusmetis ir netrukus išaugęs perspėjimų skaičius“.

2021 m. kovo 10 d. dalyvauta „IntegriSport Erasmus+“ projekto konferencijoje, skirtoje projekto partnerių patirčių bei gerosios praktikos dalinimuisi.

2020 m. gruodžio mėnesį duotas interviu žurnalistui Linui Jociui dėl manipuliavimo aukšto meistriškumo sporto varžybomis aktualijų Lietuvoje, kurio pagrindu 2020 m. gruodžio 27 d. interneto svetainėje www.delfi.lt buvo publikuotas straipsnis „Šešėlinės schemos, kurios įtraukia net ir geriausius atletus: kartą įklimpus kelio atgal gali ir nebūti“.

2020 m. gruodžio 3-4 d. dalyvauta Lietuvos sporto universiteto organizuotame Sporto forume – tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Sportininkų rengimo valdymas“, kuriame pranešimą manipuliavimo sporto varžybomis tema skaitė bei su konferencijos dalyviais diskutavo Doc. Dr. Vassilis Barkoukis (Aristotle University of Thessaloniki, Graikija).

2020 m. lapkričio 24 d. dalyvauta Europos Tarybos surengtoje nuotolinėje konferencijoje – diskusijoje tema „Kuriame bendrą kovos su manipuliacijomis sporto varžybomis sistemą: Macolino konvencija“ („Launching a common framework against the manipulation of sports competitions: The Macolin Convention“).

2020 m. spalio 26 d. dalyvauta Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalinės grupės ELSA Lietuva Vilniaus filialo organizuotoje nuotolinėje konferencijoje „Sporto teisė: Sutartos rungtynės“, kurios metu, būnant renginio prelegente, dalintasi patirtimi, įžvalgomis apie sporto teisę ir sutartas rungtynes.