LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
2017
  • Leidiniai
TEISINIO REGULIAVIMO EX POST VERTINIMO PERSPEKTYVOS LIETUVOJE

Atsižvelgiant į tai ir turint omenyje, jog Lietuvos pažanga ex post vertinimo srityje EBPO įvertinta kaip nepakankama, LRV ir TM ėmėsi iniciatyvos įvertinti, ką ir kaip šioje srityje būtų galima ir derėtų tobulinti. Šiame kontekste Lietuvos teisės institutui buvo pateiktas užsakymas 2017 m. atlikti tyrimą dėl teisinio reguliavimo ex post vertinimo perspektyvų Lietuvoje. Būtent šio tyrimo rezultatai ir pristatomi šioje studijoje.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Danguolė Bublienė, Agnė Limantė, Petras Ragauskas, Evelina Agota Vitkutė
Recenzentai:
prof. dr. Egidijus Šileikis, prof. dr. Raimundas Moisejevas

TEISMO EKSPERTIZĖS IR OBJEKTŲ TYRIMO REGLAMENTAVIMO BAUDŽIAMAJAME PROCESE LIETUVOJE PAKANKAMUMAS, ATSIŽVELGIANT Į EUROPOS SĄJUNGOS STANDARTUS

Mokslo studijos tikslas – įvertinti teismo ekspertizės ir objektų tyrimo reglamentavimo baudžiamajame procese Lietuvoje pakankamumą, atsižvelgiant į Lietuvos ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo poreikius bei Europos Sąjungos standartus.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Giedrė MASLAUSKAITĖ, Sofia KHATSERNOVA
Recenzentai:
prof. dr. Snieguolė Matulienė, doc. dr. Gabrielė Juodkaitė-Granskienė

LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE TAIKOMŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS PRIEMONIŲ SISTEMOS ANALIZĖ, PROBLEMINIAI TAIKYMO ASPEKTAI

Šio tyrimo tikslas – remiantis teisės aktais, teorine literatūra ir tyrimais išanalizuoti laisvės atėmimo vietose taikomas socialinės reabilitacijos priemones ir atskleisti šių priemonių taikymo probleminius aspektus, pasitelkiant kitų šalių gerosios praktikos pavyzdžius aptarti tinkamiausius probleminių klausimų sprendimo būdus.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Rūta VAIČIŪNIENĖ, Vaidas VIRŠILAS
Recenzentai:
doc. dr Laimutė Žilinskienė, prof. dr. Aurelijus Gutauskas

VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA IŠIEŠKANT SKOLAS NE TEISMO TVARKA: UŽSIENIO VALSTYBIŲ PATIRTIS

Tyrimo tikslas: ištyrus pasirinktų užsienio šalių teisinį reguliavimą atrinkti gerosios praktikos pavyzdžius, susijusius su vartotojų teisių apsauga, kai skolų išieškojimo įmonės vykdo skolų išieškojimą iš vartotojų ne teismo tvarka, bei pateikti pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugos tobulinimo skolų išieškojimo ne teismo tvarka srityje Lietuvoje.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Salvija KAVALNĖ, Kristina BERNOTAITĖ
Recenzentai:
doc. dr. Lina Novikovienė, doc. dr. Skirgailė Žalimienė

ĮRODYMAIS PAGRĮSTOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS SRITYJE: UŽSIENIO ŠALIŲ PATIRTIS IR JOS PRITAIKYMO LIETUVOJE GALIMYBĖS

Mokslo studijoje analizuojami dabartiniu metu vykstantys pagrindiniai nusikaltimų prevencijos srities pokyčiai. Aptariama įrodymais pagrįstos nusikaltimų prevencijos esmė, teoriniai nusikaltimų prevencijos programų veiksmingumo vertinimo patikimumo klausimai bei nusikaltimų prevencijos sistemos organizavimui keliami reikalavimai. Daug dėmesio skirta užsienio šalių patirties įgyvendinant įrodymais pagrįstą politiką nusikaltimų prevencijos srityje analizei,…

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Svetlana Justickaja
Recenzentai:
doc. dr. Algimantas Čepas, doc. dr. Alfredas Kiškis

Bausmių taikymo ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje

Leidinyje publikuojamuose straipsniuose analizuojama bausmių skyrimo ir vykdymo problematika Lietuvoje ir užsienio šalyse. Daugiausia dėmesio skiriama konstitucinių žmogaus teisių užtikrinimui, tarptautinių standartų įgyvendinimui, bausmių teorijos ir praktikos suderinamumui.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Frieder Dünkel, Wolfgang Heinz, Ilona Michailovič, Ineke Pruin, Gintautas Sakalauskas, Rūta Vaičiūnienė, Andželika Vosyliūtė, Harald Wagner
Recenzentai:
doc. dr. Algimantas Čepas, prof. dr. Aurelijus Gutauskas, dr. Antanas Jatkevičius, dr. Justas Namavičius, dr. Simonas Nikartas, prof. dr. Jonas Prapiestis