LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

LEIDINIAI

VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA IŠIEŠKANT SKOLAS NE TEISMO TVARKA: UŽSIENIO VALSTYBIŲ PATIRTIS

Tyrimo tikslas: ištyrus pasirinktų užsienio šalių teisinį reguliavimą atrinkti gerosios praktikos pavyzdžius, susijusius su vartotojų teisių apsauga, kai skolų išieškojimo įmonės vykdo skolų išieškojimą iš vartotojų ne teismo tvarka, bei pateikti pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugos tobulinimo skolų išieškojimo ne teismo tvarka srityje Lietuvoje.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Salvija KAVALNĖ, Kristina BERNOTAITĖ
Recenzentai:
doc. dr. Lina Novikovienė, doc. dr. Skirgailė Žalimienė