LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

LEIDINIAI

LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE TAIKOMŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS PRIEMONIŲ SISTEMOS ANALIZĖ, PROBLEMINIAI TAIKYMO ASPEKTAI

Šio tyrimo tikslas – remiantis teisės aktais, teorine literatūra ir tyrimais išanalizuoti laisvės atėmimo vietose taikomas socialinės reabilitacijos priemones ir atskleisti šių priemonių taikymo probleminius aspektus, pasitelkiant kitų šalių gerosios praktikos pavyzdžius aptarti tinkamiausius probleminių klausimų sprendimo būdus.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Rūta VAIČIŪNIENĖ, Vaidas VIRŠILAS
Recenzentai:
doc. dr Laimutė Žilinskienė, prof. dr. Aurelijus Gutauskas