LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS
2018
  • Leidiniai
CIVILINIO TURTO KONFISKAVIMO PERSPEKTYVOS LIETUVOJE

Pagrindinis šio tyrimo klausimas – ar Lietuvos teisinėje sistemoje civilinio turto konfiskavimo mechanizmas suteiktų apčiuopiamos pridėtinės vertės, siekiant efektyviai paimti iš organizuotų, sunkių savanaudiškų, korupcinių nusikaltimų sukauptą turtą.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Skirmantas BIKELIS, Simonas MIKŠYS
Recenzentai:
Algimantas Čepas, Tomas Girdenis, Gintautas Sakalauskas

GALIMOS KORUPCIJOS RIZIKOS LOBIZMO SRITYJE IR JŲ PREVENCIJOS GALIMYBĖS

Mokslo studijoje analizuojamos lobistinės veiklos sąsajos su korupciniais pažeidimais, daugiausia aptariant jos santykį su prekyba poveikiu. Darbu siekiama atsakyti į klausimą – kur egzistuoja riba, kada lobistinė veikla tampa neteisėta, kokiais kriterijais remiantis galima atskirti lobistinę veiklą nuo prekybos poveikiu, kokiais atvejais neteisėta lobistinė veikla gali virsti papirkimu, o kokiais atvejais – prekyba poveikiu, kokia linkme turėtų būti orientuojama…

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Eglė KAVOLIŪNAITĖ-RAGAUSKIENĖ
Recenzentai:
doc. dr. Andrejus Novikovas, doc. dr. Remigijus Civinskas

PROBACIJOS PAREIGŪNŲ DISKRECIJA INDIVIDUALIZUOJANT SPRENDIMUS DĖL PROBUOJAMŲJŲ PAŽEIDIMŲ: EMPIRINIS TYRIMAS

Šioje studijoje, remiantis atlikto empirinio tyrimo duomenimis, nagrinėjami Lietuvos probacijos pareigūnų diskrecijos aspektai. Pagrindinis dėmesys skiriamas probacijos pareigūnų diskrecijos dėl probuojamųjų padarytų pažeidimų aspektams.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Simonas NIKARTAS, Gintarė RINKEVIČIŪTĖ
Recenzentai:
dr. Aušra Pocienė, doc. dr. Alfredas Kiškis

SOCIALINĖS REABILITACIJOS PRIEMONIŲ TAIKYMO LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE ANALIZĖ: ESAMOS PRAKTIKOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS

Šioje studijoje tęsiamas 2017 m. publikuotoje teorinėje studijoje pradėtas darbas, siekiant empiriškai ištirti aukščiau išvardintus probleminius reabilitacijos priemonių taikymo aspektus. Svarbu pažymėti, kad darbe pagrindinis dėmesys teikiamas ne nuteistųjų resocializacijai bendrąja prasme, bet korekcinių programų praktinio taikymo galimybėms, jų įgyvendinimo kokybei (darbuotojų motyvacijai, kvalifikacijai), taip pat programų veiksmingumo ir stebėsenos…

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Rūta VAIČIŪNIENĖ, Vaidas VIRŠILAS
Recenzentai:
prof. dr. Snieguolė Matulienė, doc. dr. Laima Žilinskienė

ATSAKOMYBĖS UŽ KORUPCIJĄ PRIVAČIAME SEKTORIUJE TEISINIS REGULIAVIMAS

Tyrimo tikslu įvardintinas esamo baudžiamosios atsakomybės ir atsakomybės pagal darbo teisę už korupciją privačiame sektoriuje teisinio reguliavimo tinkamumo (pakankamumo) įvertinimas.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Kristina AMBRAZEVIČIŪTĖ, Eglė KAVOLIŪNAITĖ-RAGAUSKIENĖ, Petras RAGAUSKAS
Recenzentai:
doc. dr. Rytis Krasauskas, doc. dr. Tomas Girdenis