LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

LEIDINIAI

VEIKSNIŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ CIVILINĖS JUSTICIJOS VEIKSMINGUMUI, TYRIMAS: CIVILINIO PROCESO KODEKSO PAKEITIMŲ ATVEJŲ ANALIZĖ

Atsižvelgiant į tyrimo iniciatyvos kontekstą pagrindinis jo tikslas – nustatyti, kokią įtaką CPK pakeitimai turėjo ar potencialiai gali turėti civilinės justicijos veiksmingumui.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Danguolė BUBLIENĖ, Salvija KAVALNĖ, Eglė ZEMLYTĖ
Recenzentai:
prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius, doc. dr. Dalia Vasarienė