LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

LEIDINIAI

BAUDOS BAUSMĖS KEITIMO Į KITAS BAUSMES TVARKA IR JOS TOBULINIMO GALIMYBĖS

Tyrimo tikslas – išanalizuoti galiojantį baudos bausmės vykdymo teisinį reguliavimą ir teismų praktiką bei pateikti siūlymus dėl šio instituto tobulinimo.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Darius PRANKA, Virginija GELŽINYTĖ
Recenzentai:
dr. Justas Namavičius, doc. dr. Andrius Nevera