LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

LEIDINIAI

PROBACIJOS PAREIGŪNŲ DISKRECIJA INDIVIDUALIZUOJANT SPRENDIMUS DĖL PROBUOJAMŲJŲ PAŽEIDIMŲ: EMPIRINIS TYRIMAS

Šioje studijoje, remiantis atlikto empirinio tyrimo duomenimis, nagrinėjami Lietuvos probacijos pareigūnų diskrecijos aspektai. Pagrindinis dėmesys skiriamas probacijos pareigūnų diskrecijos dėl probuojamųjų padarytų pažeidimų aspektams.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Simonas NIKARTAS, Gintarė RINKEVIČIŪTĖ
Recenzentai:
dr. Aušra Pocienė, doc. dr. Alfredas Kiškis