LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

LEIDINIAI

KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMŲ TEIKTI IŠVADAS OBJEKTAI IR SUBJEKTAI: TEISINIO REGULIAVIMO PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO GALIMYBĖS

Tyrimo tikslas – sistemiškai išanalizuoti poreikį, prielaidas ir galimybes modifikuoti Konstitucijoje ir KTĮ įtvirtintą reguliavimą, reglamentuojantį aptariamų įgaliojimų objektus ir subjektus (ne tik paklausimų dėl išvadų nagrinėjimo inicijavimo teisę turinčius subjektus, bet ir aptariamos rūšies bylose dalyvaujančius asmenis ir kitus proceso dalyvius).

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Dovilė Pūraitė-Andrikienė
Recenzentai:
dr. Agnė Juškevičiūtė-Vilienė, dr. Juozas Valčiukas