SOCIALINIŲ GRUPIŲ TYRIMAI

Vaikų ir jaunimo teisinė ir socialinė aplinka

Nusikaltimų aukų (viktimologiniai) tyrimai

Nuteistų asmenų resocializacija