Justina Krauledaitė

Justina Krauledaitė Projektų administratorė(+370 5) 2101672justina.krauledaite@teise.org

Dr. Simonas Nikartas

Dr. Simonas Nikartas Vyresnysis mokslo darbuotojas, vykdantis skyriaus vedėjo funkcijas (+370 5) 2497591 simonas.nikartas@teise.org Darbo institute pradžia – nuo 2017-03-07. Mokslinių tyrinėjimų sritys: Probacija ir bausmės, nesusijusios su laisvės atėmimu, bausmės patirtys, baudžiamosios justicijos pareigūnų diskrecija, nuteistų asmenų teisės, teisinė pagalba baudžiamojoje justicijoje. Tarptautiniai tyrėjo profiliai: Publikacijos: Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.): Nikartas, Simonas, […]

LEGAL PROTECTION OF VULNERABLE GROUPS IN LITHUANIA, LATVIA, ESTONIA AND POLAND

Unikali pažeidžiamų grupių teisinės apsaugos Šiaurės Rytų Europos regione apžvalga. Knygoje siūlomas naujas požiūris į pažeidžiamų grupių teisinę apsaugą bei pristatoma išsami pažeidžiamų grupių teisinės apsaugos reglamentavimo ir praktikos lyginamoji analizė. Šį išsamų tyrimą parengė mokslininkai iš keturių šalių – Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos.

RIGHT TO PRIVACY, PERSONAL DATA PROTECTION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: CHALLENGES OF LEGAL REGULATION IN LITHUANIA AND EUROPE

Mokslo studijoje analizuojamos dirbtinio intelekto kūrimo ir naudojimo tendencijos, dirbtinio intelekto sistemų klasifikacijos ir jų poveikis žmogaus teisėms. Remiantis tei¬sės aktais ir nacionalinių, Europos valstybių teismų bei Europos Žmogaus Teisių Teis¬mo praktikos suformuluotais teisės į privatumą ir asmens duomenų apsaugą kriterijais vertinamos dirbtinio intelekto sistemų tendencijos ir bruožai, kurie kelia didžiausią grėsmę minėtoms žmogaus teisėms.

STALKING IN LITHUANIA: THE ANALYSIS OF RESEARCH AND PRACTICE SITUATION

Based on the research conducted in 2021-2022, this study presents the characteristics of the stalking phenomenon in Lithuania, reviews the existing means of response, recent court practice, reveals the attitudes of the representatives of the criminal justice system and provides some insights about the practical response to stalking. Major issues and opportunities of supporting the victims are also discussed.

RECOMMENDATIONS ON THE PREVENTION AND RESPONSE TO STALKING

The aim of the publication is to provide guidance to interested institutions (law enforcement agencies, ministries of the Republic of Lithuania and their subordinate bodies), NGOs and the general public on how to successfully respond to persecution, how to provide assistance to victims of persecution, how to ensure the safety of victims of persecution, and how to carry out preventive work with different groups of people.