Justina Krauledaitė

Justina Krauledaitė Projektų administratorė(+370 5) 2101672justina.krauledaite@teise.org

Dr. Simonas Nikartas

Dr. Simonas Nikartas Vyresnysis mokslo darbuotojas, PRISTA projekto vyresnysis mokslo darbuotojas(+370 5) 2497591simonas.nikartas@teise.org    Darbo institute pradžia – nuo 2017-03-07.   Mokslinių tyrinėjimų sritys: Probacija ir bausmės, nesusijusios su laisvės atėmimu, bausmės patirtys, baudžiamosios justicijos pareigūnų diskrecija, nuteistų asmenų teisės, teisinė pagalba baudžiamojoje justicijoje.   Tarptautiniai tyrėjo profiliai:   Publikacijos:   Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo […]

Justas Juodženis

Justas Juodženis Specialistas(+370 5) 2497591justas.juodzenis@teise.org Darbo institute pradžia – nuo 2022-07-01.

SMURTINIO ELGESIO ARTIMOJE APLINKOJE KAITA: DARBO SU SMURTAVUSIAIS ASMENIMIS PLĖTROS PERSPEKTYVOS LIETUVOJE

Unikali pažeidžiamų grupių teisinės apsaugos Šiaurės Rytų Europos regione apžvalga. Knygoje siūlomas naujas požiūris į pažeidžiamų grupių teisinę apsaugą bei pristatoma išsami pažeidžiamų grupių teisinės apsaugos reglamentavimo ir praktikos lyginamoji analizė. Šį išsamų tyrimą parengė mokslininkai iš keturių šalių – Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos.

LEGAL PROTECTION OF VULNERABLE GROUPS IN LITHUANIA, LATVIA, ESTONIA AND POLAND

Unikali pažeidžiamų grupių teisinės apsaugos Šiaurės Rytų Europos regione apžvalga. Knygoje siūlomas naujas požiūris į pažeidžiamų grupių teisinę apsaugą bei pristatoma išsami pažeidžiamų grupių teisinės apsaugos reglamentavimo ir praktikos lyginamoji analizė. Šį išsamų tyrimą parengė mokslininkai iš keturių šalių – Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos.

TEISĖ Į PRIVATUMĄ, ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR DIRBTINIS INTELEKTAS: TEISINIO REGULIAVIMO IŠŠŪKIAI LIETUVOJE IR EUROPOJE

Mokslo studijoje analizuojamos dirbtinio intelekto kūrimo ir naudojimo tendencijos, dirbtinio intelekto sistemų klasifikacijos ir jų poveikis žmogaus teisėms. Remiantis tei¬sės aktais ir nacionalinių, Europos valstybių teismų bei Europos Žmogaus Teisių Teis¬mo praktikos suformuluotais teisės į privatumą ir asmens duomenų apsaugą kriterijais vertinamos dirbtinio intelekto sistemų tendencijos ir bruožai, kurie kelia didžiausią grėsmę minėtoms žmogaus teisėms.